Jordbærpikene fikk strekmunn av Mattilsynet

Mattilsynet var ikke helt fornøyd da de hadde besøkt kafeen i Farmandstredet.