Kommunen sier ja og nei til ny idrettshall: – Kommunen sier i praksis nei til ny hall!

Flint håndball har gitt klart uttrykk for at den nåværende Flint-hallen ikke er godt nok egnet til dagens bruk. Det er kommunen enig i, men Flint mener kommunen i praksis sier nei til ny hall.