– Kanalbru-løsning ikke billigere

Skal en veiløsning med parallell kanalbru fungere, kreves det store inngrep, blant annet her på Nøtterøyveien. – Dessuten må gjennomgangstrafikken på Teie torv løses på en annen måte enn ved tunnel under Teieskogen, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang.

Skal en veiløsning med parallell kanalbru fungere, kreves det store inngrep, blant annet her på Nøtterøyveien. – Dessuten må gjennomgangstrafikken på Teie torv løses på en annen måte enn ved tunnel under Teieskogen, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang. Foto:

Av og
Artikkelen er over 6 år gammel

NØTTERØY: En veiløsning med parallell kanalbru er ikke like billig og enkel som den kan synes.

DEL

– Kanalbruløsningen løser ikke trafikkutfordringene like godt som Kaldnes-Korten-løsningen, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang.

Han legger til at Kaldnes-Korten-løsningen gir et veisystem som er både robust, miljøvennlig og effektivt.

LES OGSÅ: Flommer over av leserbrev om veisaken

– Kanalbru-løsningen oppfyller ikke de mål og krav som er definert. Konseptet bidrar i liten grad til å ende det eksisterende reisemønsteret, noe som vil gjøre det vanskelig å oppnå er mer miljøvennlig profil utenom bysentrum og i byen ved forventet befolkningsvekst, legger han til.

LES ALT OM VEISAKEN HER

– Det skyldes en kombinasjon av at løsningen gir mange biler i sentrum og at all trafikk fra øyene, både sentrumsrettet og gjennomgangstrafikk, kanaliseres over eksisterende trasé. Østalternativet løser ikke trafikkutfordringene like godt som de anbefalte løsningene mot nord, og kommer dårlig ut for kollektivtrafikk, næringstransport og avlastning av Tønsberg sentrum, sier Nøtterøy-ordføreren.

Tall han har hentet fra Statens vegvesen antyder at en parallell kanalbru og nødvendige utbedringer av veier og kryss blant annet på Nøtterøy og Kilen vil beløpe seg på nærmere 950 millioner kroner. Tunnel til Korten har en prislapp på cirka én milliard.

LES OGSÅ: Veibrev topper

Ikke dimensjonert

– Det kan synes som om veien fra kanalbrua og videre mot Kilen via Ringveien ligger klar til å ta imot gjennomgangstrafikken fra Nøtterøy. Men Ringveien og Kilen-krysset er ikke dimensjonert for denne mengden trafikk, og vil i hvert fall ikke møte trafikkutfordringene 50 år fram i tid, sier Jonstang.

– Det er bred politisk enighet i kommunene og fylkeskommunen om at Kaldnes-Korten-løsningen er den beste. Skulle det mot formodning ikke være mulig å gjennomføre denne løsningen, er ikke øst-alternativet med parallell kanalbru utelukket, sier Jonstang.

Må rive 30

Det er beregnet at 30 boliger på Træleborg må rives for å få til en firefeltsvei innenfor Ramsar-området. Leder Sturlar Stener i Træleborg velforening har lite til overs for det østlige alternativet.

– En dårlig og kortsiktig løsning som i tillegg raserer sentrale boligområder, sier Stener, som representerer mange hundre husstander i et av Tønsbergs tettest befolkede områder.

– En slik løsning vil virke i noen år før det korker seg til igjen, sier han, og peker på at Regional plan for bærekraftig utvikling legger opp til at flest mulig skal bo i bysentrum.

– Hvorfor ødelegge fine boligområder for et veivalg som ikke funker? Det er ingen vits å betale bomavgift i årevis for et dårlig veisystem og et ødelagt bomiljø, sier Stener, som tvert imot støtter veivesenets og det politiske flertallets veiløsning.

– Fint at flertallet har skjønt hva som er best for regionen, sier han.

LES OGSÅ: Massivt flertall for ringveikonseptet

Dyrt på Teie

Nøtterøy-ordfører Jonstang påpeker at løsningen med parallell kanalbru ikke løser gjennomgangstrafikken gjennom Teie torv.

– Med Kaldnes-Korten-løsningen får vi en tunnel under Teieskogen som leder gjennomgangstrafikken vekk fra Teie torv. Uten tunnel under Teieskogen må vi finne på andre løsninger for Teie torv, for eksempel miljøtunnel. Det vil i seg selv koste flere hundre millioner, sier Jonstang.

LES ALT OM VEISAKEN HER

Artikkeltags