Fikk epilepsi og CP etter sykehustabbe

Pasientskadeerstatninger knyttet til SiV kom i fjor opp i 21,9 millioner fordelt på 47 saker. Foto: Peder Gjersøe

Pasientskadeerstatninger knyttet til SiV kom i fjor opp i 21,9 millioner fordelt på 47 saker. Foto: Peder Gjersøe

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

TØNSBERG: En hjerneskade etter fødsel på SiV i fjor resulterte i en skadeerstatning på 4, 4 millioner.

DEL

Barnet fikk hjerneskaden på grunn av oksygenmangel under fødselen, og utviklet cerebral parese og epilepsi.

– Denne saken er fortsatt ikke helt ferdigbehandlet, opplyser kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning.

Totalt ble det utbetalt 21,9 millioner kroner fordelt på 47 saker i Vestfold i fjor, mot drøye 33 millioner i 2008. På landsbasis ble det utbetalt 740 millioner i erstatning til pasienter for feilbehandling eller manglende behandling. Det er en økning på 12 prosent i forhold til 2008.

Seks over en million

– Når det gjelder Sykehuset i Vestfold (SiV), var laveste skadeerstatning i fjor 6.000 kroner, mens det var seks utbetalinger over en million.

De to nest største utbetalingene er begge på to millioner. Den ene gjelder forsinket diagnostisering av en kjertelsykdom som førte til arbeidsuførhet. I den andre saken førte en operasjon med fjerning av livmor, til varig lammelse av urinblæren. Begge disse sakene er ferdig utbetalt, sier kommunikasjonssjefen.

120 saker

I 2009 kom det inn 120 nye saker fra Vestfold, mot 112 året før. Av disse fikk 37 medhold, mens 72 ble avslått.

– Saksøkningen skyldes i hovedsak to faktorer: Den ene er at privat sektor ble innlemmet i ordningen fra 1. januar 2009. Økt kjennskap til erstatningsordningen er en annen viktig faktor, avslutter Castberg.

Artikkeltags