– Full frifinnelse

Tidligere ordfører og styremedlem i TNBBL Per Arne Olsen handlet helt etter boka da han kjøpte leilighet i St. Olav borettslag, viser en granskningsrapport. Foto: Marit Borgen

Tidligere ordfører og styremedlem i TNBBL Per Arne Olsen handlet helt etter boka da han kjøpte leilighet i St. Olav borettslag, viser en granskningsrapport. Foto: Marit Borgen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

TØNSBERG: KPMG finner ingen klare holdepunkter for at kommunens etiske regler er brutt i ungbosaken.

DEL

– Deilig, sier Per Arne Olsen (Frp).

– Gledelig, sier hans tvillingbror Pål Olsen (H).

Olsen-brødrene kjøpte begge leiligheter som ble bygget for ungdom i etableringsfasen i St. Olav borettslag.


Sammen med Leif Goldeng (Ap) og Rolf Storm-Solberg (Ap) er de blitt gransket av revisjonsselskapet KPMG på oppdrag fra Tønsberg kommunes kontrollutvalg, i forbindelse med kjøpene.

Ingen kritikk

Granskerne skulle blant annet finne ut i hvilken grad er bystyrets vedtak og intensjon om å bygge leiligheter for ungdom er fulgt opp av boligbyggelaget og kommunens politikere og administrasjon, og om politikerne som kjøpte de planlagte ungboleilighetene brøt kommunens etiske retningslinjer.

Rapporten ble levert til kontrollutvalget i går, og konklusjonen er at ingen har gjort noe kritikkverdig.

Granskerne mener samtidig det er en skjønnsmessig vurdering om leilighetskjøpene er med på å undergrave innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Per Arne Olsen omtaler granskningsrapporten som "full frifinnelse".


– Jeg kan ikke forstå rapporten annerledes enn som en full frifinnelse. Rapporten konkluderer med at det ikke er begått brudd på noen etiske reglement eller regler, at bystyrets vedtak er fulgt opp og at ingen har hatt en innsideposisjon. Denne konklusjonen har jeg forutsatt skulle komme, men jeg må innrømme at jeg synes det er deilig at den har kommet nå, sier Per Arne Olsen, som har fått hjelp av jurister i forbindelse med granskningen.

– Aldri hyggelig

– Rapporten stiller spørsmål ved om saken kan ha ført til svekket tillit til kommunen i befolkningen. Tror du det?

– Det er aldri hyggelig med denne type oppslag. Det kan sikkert svekke tilliten til politikere, men kanskje også til alle de som kom med de uriktige påstandene og de som har brakt dem frem, nå som det viser seg at det ikke har vært hold i noen av dem, sier Olsen, som kjøpte leilighet da han var både ordfører og kommunens representant i styret i Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag.

Ikke innsideinformasjon

Tønsbergs Blad har problematisert om Olsen og flere av de andre i kraft av sine posisjoner visste bedre enn andre at leilighetene var gode kjøp.

LES OGSÅ: Ungbo-saken: Her er bakgrunnsmaterialet

Dette har ikke vært en eksplisitt del av KPMGs mandat, men spørsmålet blir berørt i kapittelet som omhandler de etiske retningslinjene. Først og fremst ved at Olsen selv sier følgende i et intervju:


"Jeg kjøpte etter at etablererleilighetene hadde ligget i det åpne markedet. Det fremgår av styreprotokollen til TNBBL at det overhodet ikke ble gitt informasjon som i utgangspunktet kunne betraktes som innsideinformasjon slik dette begrepet normalt forstås. Jeg har allerede av den grunn ikke hatt innsideinformasjon, ettersom styreprotokollene inneholder ingen informasjon som kan betraktes som innsideinformasjon. Hadde jeg hatt det, hadde jeg ikke kjøpt", sier Olsen, som i intervjuet gjennomgikk kommunens etiske regleverk punkt for punkt. I rapporten står det: "Han presiserte at han ikke var kjent med noe faktum i denne saken som kunne tilsi at han hadde brutt noen av reglene."

– Ingen fordeler

Det kunne heller ikke Pål W. Olsen, som sier dette om sitt kjøp: "Min kunnskap om prosjektet kom gjennom de politiske sakene i 1999 og gjennom den generelle markedsføringen i media i 2005 samt at nær familie kjøpte leilighet der. Jeg mener jeg ikke har brutt noen regler i kommunens etiske reglement. I forbindelse med leilighetskjøpet hadde jeg ingen personlige fordeler og jeg hadde ei heller fått noen informasjon som ikke andre kjøpere hadde kunne få eller kunne få."

Han og de andre involverte er vurdert spesielt ut fra kommunens etiske retningslinjer punkt 4: "Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser (…)".


Administrerende direktør Arne Hegg opplyser at styret ikke har hatt noen diskusjoner om styremedlemmene burde eller kunne tegne seg for leilighet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.