(Østlands-Posten)

Han skal fram til 2020 lede arbeidet med sammenslåing av de to kommunene. Han begynner ved årsskiftet 2017/18.

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i Tønsberg rådhus i dag.

Johansen var én av tolv søkere til jobben. Hans søknad var en av dem som var unntatt offentligheten.

Her er hele søkerlista:

  • Arve Semb Christophersen, Tønsberg
  • Øystein M. Brinck, Tønsberg
  • Tanya Lily Voss, Svelvik,
  • Torbjørn Gaarder, Oslo,
  • Laurits Thomas Rasmussen, Danmark,
  • Einar Arset Vik, Ulstein i Møre og Romsdal,
  • Hans Edvardsen, Oslo,
  • Arild McClelland Steine, Kvam i Hordaland
  • Knut Robøle, Oslo.

I tillegg til disse var det tre personer, to kvinner og en mann, som ikke ønsket sine navn offentliggjort. Johansen var en av disse.

Du kan lese mer om kandidatene her (+).

Rent teknisk var det som skjedde i dag at ansettelsesutvalget (ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner) presenterte hvem de vil innstille overfor Fellesnemnda.

Ny kommune i 2020

Prosessen med å slå sammen Re og Tønsberg er i full gang. De to kommunen skal bli til en i 2020. Den nye rådmannen blir administrativ sjef for en stab i en kommune med nærmere 55 000 innbyggere.

Den nye rådmannen skal være prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmann når sammenslåingen er gjennomført.