Gå til sidens hovedinnhold

Skjær i sjøen for Flybåten

Artikkelen er over 10 år gammel

TØNSBERG: Flybåten ønsker å korte ned reisetiden mellom Tønsberg og Engelsviken. Nå varsler selskapet nytt anløpssted på Husvik. Men det er flere skjær forut.

«Skjærene» ligger på rekke og rad i Flybåtens farvann. De heter kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Jarlsø, og Tønsberg kommunes arealplanavdeling.

Del på Facebook

Regulert til velhus

Arne Osmundsvaag i Flybåten AS har kjøpt deler av bryggeområdet på Husvik av Jarlsø Eiendom, og han ønsker å bruke Kranbrygga til nytt, fast anløpssted i Tønsberg.

Flybåten varsler på sin hjemmeside at Husvik brygge skal være fast anløpssted fra og med kommende sesong.


Med anløp på Husvik mener Arne Osmundsvaag det er mulig med helårsdrift og avgang hver time.


Bryggeområdet er regulert til allmennyttig formål og velhus. Det innebærer for Osmundsvaag at han, slik kommunen ser det, ikke kan starte ordinær ferjetrafikk uten dispensasjon eller etter omregulering.

Byggesakadministrasjonen vil ikke anbefale at det gis dispensasjon for etablering av ferjeterminal på Husvik.

Videreføring

– Dette er ikke søknadspliktig, sier Arne Osmundsvaag som har redegjort for sitt syn på saken i et brev til Tønsberg kommune.
Han mener tomta reguleringsmessig har feil status og viser dessuten til at eiendommen alltid har vært benyttet til parkering og båtanløp.


– Med de trafikkmengdene Flybåten nå introduserer på kaien, er ikke dette noe nytt tiltak, men kun videreføring av aktiviteten som alltid har vært der, skriver han.

Prinsipiell vurdering

I svaret fra Tønsberg kommune gjøres det klart at det er nødvendig med en planmessig avklaring før ny bruk av området kan etableres.


– Dagens bruk av kaien som sporadisk anløp for charterbåter, barnehagebåten og Taxibåten kan ikke sidestilles som regulær bruk av kaien som hovedanløp for flybåten, skriver avdelingsleder Elisabeth Finne i kommunens planavdeling.


– Det vil også være nødvendig med en prinsipiell vurdering om Flybåtens framtidige anløp bør legges til denne brygga, sier Finne.


Hun anbefaler Flybåten å avvente neste revisjon av kommuneplanens arealdel og melder ønsket om anløp på Husvik til planprosessen. Revisjonen vil starte i 2012.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.