TØNSBERG: Dermed er restaureringen av Tønsberg gamle kirkegård så å si fullført. Det gjenstår bare noen mindre prosjekter, som en ny sideport mot Halfdan Wilhelmsens allé, samt å bygge toalett og et lite lagerrom i Mariakapellet.

Klart for nye kistegraver

Prosjektet har gått over flere år, og bakgrunnen var at den gamle kirkegården, som i 1850-årene erstattet kirkegården som lå der Stoltenbergparken ligger, var i svært dårlig forfatning.

– Kirkegården ble stengt for kistegraver i 1973 fordi jordmassene var for tette og våte. Det er nå utført et omfattende dreneringsarbeid, og noen av feltene er også fylt opp med ny jord, sier kirkeverge Øivind Grimsæth. Han opplyser at kommuneoverlegen og byggesaksmyndighetene i kommunen, samt Bispedømmerådet, nå har godkjent kirkegården for kistegraver igjen.

– Her er plass til 3.000 nye kister, sier Grimsæth. Det er godt nytt siden Tønsberg nye kirkegård, ved Solvang gravkapell, er i ferd med å bli fylt opp med graver.

– Det er flott å ha en kirkegård som er en del av bybildet, og vi har lagt vekt på at kirkegården også er en «grønn lunge» og park, sier Grimsæth.

Fra støpejern til smijern

Støpejernsgjerdet mot Halfdan Wilhelmsens allé var fra 1872. Slitasjen var stor, og spiler og spyd var brukket.

– Det lot seg vanskelig reparere på grunn av sprø sveiseskjøter. Eventuelle reparasjoner ville også vært uvarige. Vi har hatt mange eksperter til å se på det, som en metallkonservator på Norsk Folkemuseum og diverse fagfolk innen feltet. De konkluderte med at den beste, langsiktige løsningen var å få laget et nytt gjerde av smijern. Blir noe nå brukket eller skadet, kan du sveise inn delene på nytt, sier Grimsæth.

– Vi har vært i kontakt med flere leverandører av smijernsgjerder, blant annet en skotsk, en polsk og en dansk. Gjerdet er levert av Myhre Smie på Toten, som også har levert gjerder til Slottet og Stortinget, sier Øivind Grimsæth.

Gjerdets fundament er forsterket og bygd opp på nytt. Det er lagt kantstein nederst for å forhindre brøyteskader. Den gamle hovedporten av støpejern er beholdt. Den hadde ikke så store skader og lot seg reparere. Portstolpene er tatt ned, og så hevet og justert til samme nivå som det nye fundamentet.