– Vi har strammet virkelig inn. Det var enighet om å lage tydeligere og strengere regler, sier Venstres Hilmar Flatabø.

Han er en av politikerne i arbeidsgruppa som har kommet med et revidert forslag av de alkoholpolitiske retningslinjene, samt salgs- og skjenketider i Tønsberg for 2012-2016.

Tydeligere bestemmelser

Målet med reglene er å forebygge og begrense skader som alkohol kan gi enkeltpersoner og samfunnet, samt å gi innbyggerne en kontrollert tilgang til alkohol innenfor lover og regler som gjelder.

Arbeidsgruppa har nå delt inn ulike typer brudd på skjenkebestemmelsene i tre kategorier etter alvorlighetsgrad.

– Det er for å gjøre det lettere for utelivsbransjen og også saksbehandlerne. Jeg har forstått det som at saksbehandlerne har bedt om mer konkrete retningslinjer, sier Flatabø.

LES OGSÅ: Lot servitører på 16 og 17 år servere alkohol

Strenge straffer

For de ulike kategoriene er det også foreslått hvilken straff skjenkestedet skal få ved henholdsvis første, andre og tredje gangs brudd på reglene. I den strengeste kategorien foreslår politikerne at skjenkestedet mister bevillingen for én uke allerede ved første brudd. Én måned ved andre brudd og resten av bevillingsperioden ved tredje brudd.

– En uke er relativt hardt. Mister man bevillingen for en måned, er man vel nesten konkurs, kommenterer Flatabø.

Alkoholbestemmelsene revideres hvert fjerde år.

LES OGSÅ: Politimesteren vil stenge krana klokka ett

Si din mening

Forslaget ble lagt ut på kommunens hjemmesider for noen dager siden og skal ligge ute til høring i to uker. I denne perioden kan utelivsbransjen komme med sine synspunkter innen fristen 22.mars 2012.

Men også vanlige innbyggere kan si hva de mener om forslagene.

– Også privatpersoner kan komme med innspill. En bred involvering er alltid positivt. Det er jo innbyggerne vi er der for, sier Flatabø.

LES OGSÅ: Skjenkekontrollører ble jaget fra bryllup

Uenigheter

Da det kom til skjenketider, var det uenigheter mellom Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet på den ene siden, og Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet på den andre.

– Arbeiderpartiet og KrF går inn for skjenkestopp klokken 02 hele året. Vi mente det samme for fire år siden. Da ble det delt, sier arbeidsgruppas Ragnar Fevang (Ap).

De siste årene har det vært skjenking til klokken 03 deler av sommerhalvåret, mens kranene har stengt klokken 02 resten av året. Senere skjenking kun i perioden fra 15. mai til 31. august er også foreslått for de neste fire årene.

Ap og Krf ønsket også å forby toppløs servering og alkoholservering på steder med spilleautomater slik andre Vestfold-kommuner har hatt. Dette er ikke tatt med i forslaget.

– Nå blir det spennende å høre hva skjenkenæringen mener, sier Flatabø (V).

VIL DU FORTELLE KOMMUNEN HVA DU MENER OM FORSLAGET? DA KAN DU KLIKKE HER: Les hele forslaget og si din mening!