Her ligger det strødd – sperrer fortau i sentrum

I Stoltenbergs gate flyter det av diverse gjenstander.