Ungbo-saken: Her er bakgrunnsmaterialet

Tønsbergs Blad legger nå ut Ungbo-researchen vår på nett.

Tønsbergs Blad legger nå ut Ungbo-researchen vår på nett.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

TØNSBERG: Torsdag kommer KPMGs granskningsrapport om ungbosaken. Tønsbergs Blad legger også ut store deler av vårt undersøkende arbeid åpent på nettet.

DEL

Her finner du mye av bakgrunnsmaterialet og noe av metodikken vi har basert saken på.

Interesserte leser kan dypdykke i bakgrunnsinformasjon og selv sjekke innholdet i mange av de skriftlige kildene vi har brukt.

– Tønsbergs Blad ønsker full åpenhet i denne saken, og legger nå ut store deler av vår research slik at våre lesere selv kan vurdere fakta i saken. Vi ønsker å spille med åpne kort, og håper dette vil vise at vi ikke har noen agenda utover å få frem sannheten, sier ansvarlig redaktør Håkon Borud, som samtidig understreker at mediehusets hemmelig kilder fortsatt skal beskyttes.

– Kildevernet er absolutt i norske medier, også i Tønsbergs Blad. Mennesker skal kunne ta kontakt med oss i visshet om at vi verner våre kilder.

LES DEG OPP PÅ UNGBOSAKEN: Her finner du alle artikler og debattinnlegg som er publisert på tb.no i kronologisk rekkefølge.


Utskrift av intervjuer:

Vi publiserer flere utskrifter av intervjuene vi har gjort med noen av de mest sentrale personene i saken. Dette gjelder Arne Hegg, Per Arne Olsen, Pål Wilhelm Olsen, Leif Goldeng, Jan Cato Andreassen og Cecilia Haglind.

Vi har gjort lydopptak i en del av telefonintervjuene for å kunne sitere intervjuobjektene mest mulig korrekt. Dette er et vanlig verktøy i norsk presse og sidestilles med å gjøre skriftlige notater så lenge det er et intervju der vi selv deltar i samtalen.

Les alle utskriftene av intervjuene her:

Intervjuene med Arne Hegg.

Intervjuene med Per Arne Olsen.

Intervjuene med Pål Wilhelm Olsen.

Intervjuene med Leif Goldeng.

Intervjuene med Jan Cato Andreassen

Intervjuene med Cecilia Haglind.

Innledende fase:

I den innledende fasen av saken brukte vi Excel til å sammenstille flere av opplysningene vi fant.

  • Dette Excel-arket viser hvilke personer med TNBBL-tilknytning som kjøpte ungboleilighet i St. Olav borettslag, til hvilken pris de kjøpte og solgte for osv. Deler av dette brukte vi på trykk første publiseringsdag 18. januar.
    ANDELSEIERE
    : Her er andelseierne som excel-dokument.
  • Tidslinjer har vi laget mange av, og er et viktig metodeverktøy for oss. Denne tidslinjen viser når markedsføringen av St. Olav borettslag begynte, når fristen for forkjøpsrett gikk ut og når de involverte personene kjøpte leilighetene. Denne tidslinjen brukte vi også 18. januar, men vi visste ikke før senere at annonsekampanjen og salgsstarten startet 12. mai.
    TIDSLINJE: Her er tidslinjen som excel-dokument.

BEGREPSAVKLARING: Her får du en innføring i en rekke omstridte begreper som har versert i sakene.

Vi har også laget en tidslinje over viktige hendelser i årene fra BBL fikk kjøpe tomten av kommunen i 2000 til de involverte kjøpte etablererleilighetene for unge i 2005.

UNGBO-TIDSLINJEN: Fordyp deg i tidslinjen med dokumentene her.

I denne tidslinjen har vi lenket til saksbehandlingsdokumenter, kontrakter, avtaler, styrereferater fra BBL og andre dokumenter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.