Vinden gjorde det vått mange steder

Høyvann og vind gjorde at vannet steg kraftig enkelte steder.