Utenlandsk arbeider jobbet 2.720 timer gratis

I RETTEN: Det var her ved Træleborg bo- og omsorgssenter den østasiatiske hjelpepleieren hevder han følte seg tvunget til å jobbe gratis i nær 3.000 timer. Nå tyder alt på at saken ender i retten.
Foto: Harald Strømnæs

I RETTEN: Det var her ved Træleborg bo- og omsorgssenter den østasiatiske hjelpepleieren hevder han følte seg tvunget til å jobbe gratis i nær 3.000 timer. Nå tyder alt på at saken ender i retten. Foto: Harald Strømnæs

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

TØNSBERG: Da «Joe» ba om lønn for 2.720 gratistimer på Træleborg bo- og servicesenter, ble han blankt avvist med beskjed om at han skulle være glad han fikk være i Norge.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Etter tre år med ubetalte vakter, tok 26-åringen fra Øst-Asia igjen mot til seg og ba om et møte med avdelingslederen på Træleborg bo- og omsorgssenter. For å dokumentere samtalen, tok «Joe» opp samtalen i skjul. Tønsbergs Blad har hørt hele opptaket.

Dette svarer avdelingslederen på «Joes» spørsmål om lønn for nær 3.000 timer:

«Du må være glad for de tre dagene i uka du har fått jobbe her. Uten dem, hadde du ikke fått være i Norge. Det må du være klar over. Du har vært veldig heldig. Det håper jeg du skjønner. Hvis jeg ikke hadde gitt deg denne muligheten, som du nå sitter her og diskuterer, så ville du ikke fått vært her. Skjønner du det? Da hadde Norge sendt deg tilbake. Du bør være veldig glad og veldig takknemlig.»

Den aktuelle avdelingslederen vil ikke kommentere opptaket eller uttale seg i saken for øvrig, og viser til kommunens personalsjef.(Se egen sak)

LES OGSÅ: Erkjenner dårlig oppfølging

– Grov utnyttelse

Etter denne samtalen, gikk «Joe» til advokat Bernt K. Roald.

– Jeg opplevde det som diskriminerende, forklarer «Joe», som ikke vil stå fram med navn og bilde fordi han frykter konsekvensene.

– Dette handler om grov utnyttelse av min klient. Dette er sosial dumping, sier advokat Roald, som siden i sommer har forsøkt å komme til et forlik med kommunen.

Etter flere mislykkede forsøk, stevnet Roald 29. november Tønsberg kommune med krav om full stilling og etterbetaling for tre år med gratis jobbing. Det vil si 514.603 kroner for 2.720 timer pluss 50.000 kroner erstatning for tort og svie.

Avviser kravet

Kommunen avviser kravet, og hevder at de 2.720 gratistimene er språkvakter som «Joe» selv tok initiativet til da han kom til Norge i 2008. Kommunen hevder også han har gått alle vaktene frivillig og at han alltid har gått sammen med noen.

Roald reagerer sterkt på at UDIs krav til språktrening er på 300 timer, mens Træleborg har gitt «Joe» nesten 3.000.

– Da har de ikke gitt ham språktrening, men vanlige pleievakter. Han har gått inn i turnus og tatt vakter som Træleborg ellers måtte brukt vanlige pleiere til. Det kan vi dokumentere, og vi har vitner på at min klient har vært alene som pleier på avdelingen. Institusjonen har spart penger på å bruke min klient, som de ikke engang har lønnet, sier Roald til Tønsbergs Blad.

LES OGSÅ: Byggmester Langemyhr frifunnet for bedrageri og sosial dumping

Etter lov- og avtaleverk

– Vi avviser at denne personen har gått vanlige pleievakter. Det har hele tiden dreid seg om språkvakter. Alt ut over det har kommunen utbetalt lønn i henhold til lov- og avtaleverk.

Det sier HR/personalsjef i Tønsberg kommune, Aase Helland Volle.

Drømmen

For «Joe» begynte det som en drøm om et bedre liv i Norge. Via en fjern slektning kom han til Tønsberg i 2008. Høsten 2008 fikk han innvilget arbeidstillatelse av UDI som faglært hjelpepleier. «Joe» sier han er utdannet sykepleier i sitt hjemland i Øst-Asia.

Etter hvert ble han ansatt i en 14,7 prosent helgestilling på Træleborg. Ifølge kommunen var det svært vanskelig å rekruttere fagkompetanse som hjelpepleier til denne stillingen. I tillegg ble han brukt som vikar i forbindelse med sykdom og ferie, tilsvarende 40 prosent stilling. På toppen av dette ble han også satt opp på språkvakter.

– Dårlige norskkunnskaper

Tønsberg kommune har engasjert KS (kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon) i saken. I flere prosesskriv og annen korrespondanse hevder KS-advokat Cecilie R. Sæther at «Joe» har så dårlige norskkunnskaper at han ikke har kunnet gå selvstendige hjelpepleiervakter utenom stillingsbrøken på 14,7 prosent, men derimot frivillig stilt opp for å følge andre pleiere.

Får støtte av kolleger

Dette står i skarp kontrast til en signert erklæring fra to sykepleiere og fire hjelpepleiere, som har jobbet tett sammen med «Joe» i flere år.
I erklæringen har de seks kollegene har skrevet under på, får han de beste skussmål. De avviser også at han har gått sammen med andre pleiere, slik kommunen hevder:
«Etter prøvetiden har «Joe» hele tiden jobbet selvstendig som hjelpepleier. Det er ikke riktig at han har gått sammen med andre.»

Videre står det til slutt:
«Det har ellers ikke vært noen form for språkopplæring så hvorfor dette kalles språkpraksis er uforståelig. «Joe» har utført vanlig arbeid og burde hatt betaling som det,» heter det i erklæringen, som er skrevet av advokat Roald etter at han pratet med de ansatte på Træleborg.

Tønsbergs Blad vet at noen av disse pleierne trosset sin egen frykt for represalier og satte navnet sitt på erklæringen fordi de over lang tid har reagert på behandlingen av «Joe». Ingen av dem ønsker å uttale seg om saken til Tønsbergs Blad.

– Ikke spart penger

KS-advokaten skriver:
«Han har selv valgt hvilke dager og tidspunkt for vaktene. «Joe» har stått fritt til å komme på vaktene. Ved sykdom har han ikke fulgt ordinær prosedyre for varsling av fravær og har tidvis ikke møtt opp til vaktene uten å gi beskjed og uten at dette har fått noen konsekvenser. Han har aldri satt seg opp på noen ferieliste slik de andre må gjøre og har uavhengig av vaktene reist på utenlandsturer.»

«Tønsberg kommune har således ikke hatt noen besparelse ved at han har gått språkvakter», tilføyer KS-advokat Cecilie R. Sæther.

Dårlig språkopplæring

Samtidig erkjenner kommunen at de har gitt «Joe» for dårlig språkopplæring.

Underveis i forhandlingene har kommunen strukket seg stadig lenger i tilbudene for å komme til en minnelig ordning. Kommuneadvokaten startet med et tilbud på 75.000 kroner i erstatning for dårlig språkopplæring og halv stilling på Træleborg. I det siste tilbudet har advokaten, på vegne av kommunen, økt tilbudet til 80 prosent stilling og 100.000 kroner i erstatning.

Samtlige tilbud er avvist av «Joe» i samråd med hans advokat, Bernt K. Roald.

Når Roald krever at «Joe» får hel fast ansettelse som hjelpepleier, viser han blant annet til at «Joe» i tre år har jobbet et timeantall som tilsvarer hundre prosent jobb.

– Det foreligger dokumenter som gir forventning om fast ansettelse i en slik stillingsbrøk, sier Roald.

Kommuneadvokaten krever at Tønsberg blir frikjent og at «Joe» må betale saksomkostningene.

«Joe» jobber fortsatt i 14,7-prosent stilling ved sykehjemmet.

Språkvakter utenom avtaleverket

Leder for Fagforbundet i Tønsberg, Rune Mathisen, bekrefter at han kjenner saken fra møter i administrasjonsutvalget. Utover det kan han ikke kommentere saken, men sier:

– Vi har aldri i noen dialog eller avtaler med kommunen operert med noe som heter språkvakter. Hvis kommunen har inngått slike avtaler, er det gjort utenom avtaleverket.

Flere aktuelle saker:

Bil på tilhenger havnet på panseret på bilen bak - kvinne skadet

Bussjåfør: – Bilistene må begynne å vise mer hensyn

Så mange ble tatt for fart, mobilbruk og manglende bilbelte

Artikkeltags