Lederen mistenkes også for å ha stjålet fra selve institusjonen.

– Saken kom som en bombe på oss, og de ansatte reagerer med sjokk, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen i Attendo Norge AS til Tønsbergs Blad.

LES OGSÅ: Risikerer 6 år for millionunderslag

Attendo Norge er eid av svenske Attendo AB, som driver omsorgsinstitusjoner i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Selskapet har ifølge Hansen grunn til å tro at den daglige lederen har forsynt seg av både bedriftens egne midler og beboernes lommepenger ved institusjonene i Tønsberg.

Hansen opplyser videre at det var lederen selv som kom til selskapet og informerte om forholdene onsdag morgen. Ledelsen i Attendo Norge gikk da direkte til politiet og anmeldte saken.

– Samtidig har vi koblet inn et eksternt revisjonsfirma som skal granske saken for oss. Det vil skje parallelt med politiets etterforskning, sier Hansen.

Hansen mener forholdene som den daglige lederen nå har erkjent, uansett ville blitt oppdaget gjennom intern revisjon.

LES OGSÅ: – Nå må foreningene våkne

Han sier det er for tidlig å anslå noe om omfanget av saken.

Også i Oslo

Før den daglige lederen kom til Tønsberg i mars i år, hadde vedkommende en tilsvarende stilling ved Hovseterhjemmet i Oslo.

Attendo har orientert både ansatte og beboere der om at det kan ha foregått tyveri eller underslag også ved denne store institusjonen, som har 170 beboere. Også Oslo kommune er orientert om mistanken.

LES OGSÅ: Maribu Vesetåsen AS konkurs

Ved de to institusjonene i Tønsberg ble de ansatte, beboerne og deres pårørende torsdag orientert om saken av ledelsen i selskapet.

LES OGSÅ: Bitre, sinte og uten lønn

I går var kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen til stede i Tønsberg for å snakke med ansatte og beboere. Samtidig satte selskapet i gang en ringerunde for å varsle pårørende til beboerne.

Attendo har også informert Tønsberg kommune, som er kontraktspartner og kjøper institusjonsplasser ved Maribu og Marie Treschow.

– Alle får pengene sine

– Hver stein skal snus, og vi bistår politiet i etterforskningen. Konsernet garanterer at beboerne ikke skal tape penger på dette, uansett hvor store summer det kan være snakk om. Attendo er en stor aktør, og vi har økonomisk ryggrad til å tåle dette, sier Hansen.

Han understreker at tyveriet eller underslaget heller ikke vil få følger for driften ved Maribu eller Marie Treschow.

Lederen som har erkjent tyveri fra beboerne, ble ansatt i Tønsberg i mars, og Attendo frykter at mislighetene kan ha pågått siden.

– Men vi vet ikke hvor lenge vedkommende egentlig har holdt på, eller om det har eskalert den siste tiden, sier Hansen til Tønsbergs Blad.

Både hovedkontoret til Attendo AB i Stockholm og regionkontoret i Oslo er involvert i håndteringen av saken.

– Ingen mistanke

– Var det ingen som fattet mistanke før den daglige lederen selv kom til dere og la kortene på bordet?

– Nei, Attendo Norge kjenner ikke til det, sier Hansen.

Han sier at Attendo Norge har opplevd samarbeidet med lederen som godt så lenge vedkommende har vært ansatt i selskapet.

– Vi har sett på lederen som kompetent i sin faglige rolle, og vi har ikke på noe tidspunkt hatt grunn til å mistenke vedkommende for noe ureglementert, sier Hansen.

Han sier at Attendo, etter at lederen erkjente forholdene, har forsikret seg om og fått bekreftet at vedkommende blir tatt hånd om på en god måte.

– Denne saken er en tragedie for den det gjelder, sier Hansen.

Lederen er nå utestengt fra arbeidsplassen. Attendo har allerede hentet inn en stedlig leder til Tønsberg fra en annen av selskapets institusjoner i Oslo.

– Den stedlige lederen har jobbet ved Maribu og Marie Treschow tidligere og kjenner de ansatte. Det har vært en stor fordel når vi først har havnet i denne vanskelige situasjonen, sier Hansen.

Ingen kommentar

Politioverbetjent ved Majorstua politistasjon i Oslo, Berit Brandsnes, bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen fra Attendo Norge. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Advokat Tor Erik Heggøy bekrefter at Tenden Advokatfirma i Tønsberg bistår lederen som har vedgått å ha stjålet fra beboerne på Maribu.

– Jeg kan bekrefte at det er en sak med økonomiske misligheter, og at det var vedkommende selv som varslet arbeidsgiver om forholdene. Grunnen til at vedkommende har gjort det, er et sterkt ønske om å gjøre opp for seg, sier Heggøy til Tønsbergs Blad.