Framtidas tog kan gå under Kanalen

UNDER VANN: Jernbaneverket skisserer mulighet for tog gjennom og under Tønsberg. Da forsvinner dagens jernbanesløyfe og det åpner seg nye byutviklingsmuligheter. Toget fortsetter under Kanalen i senketunnel, videre under Nøtterøy og kommer ut og opp i Stokke. Foto: Per Gilding

UNDER VANN: Jernbaneverket skisserer mulighet for tog gjennom og under Tønsberg. Da forsvinner dagens jernbanesløyfe og det åpner seg nye byutviklingsmuligheter. Toget fortsetter under Kanalen i senketunnel, videre under Nøtterøy og kommer ut og opp i Stokke. Foto: Per Gilding

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

TØNSBERG: Stasjon under bakken, ingen bommer i Halvdan Wilhelmsen allé, fjerning av jernbanesløyfa og tunnel under Nøtterøy.

DEL

Dette er et av alternativene Jernbaneverket igjen vurderer. Dermed er det pusset støv av en av de skrinlagte løsningene fra 90-tallet: Tunnel sydover fra Tønsberg via Nøtterøy til Stokke.

Del på Facebook

Jernbaneverket la nylig fram en mulighetsstudie av intercitystrekningen på Vestfoldbanen. Her skisseres det opp flere alternativer for framtidens jernbane. Alle alternativene får stor betydning for hvordan vi reiser med tog og for hvordan byene vil utvikle seg.

I løpet av året skal mange planer komme et langt skritt videre i det møysommelige arbeidet med å tenke framtidas jernbane i Vestfold.

En reise med muligheter

Tenk deg at du kommer med tog gjennom Jarlsbergtunnelen (i Frodeåsen), forsvinner under bakken til den nye jernbanestasjonen i Tønsberg.

Etter togstoppet fortsetter turen videre under bakken langs kirkegården og øst for svømmehallen. Tunnelen vil være dyp og ligge under grunnvannstanden. Under Kanalen og under Vestfjorden vil det bygges senketunnel.

Under Nøtterøy vil det bygges fjelltunnel. Turen fortsetter videre i Stokke til kanskje en ny stasjon på Torp. I Tønsberg vil bommene i Halfdan Wilhelmsens allé forsvinne, det samme vil jernbanesløyfa.

Dette er en av mulighetene Jernbaneverket ser for seg, og jobber videre med. Planen er å komme inn i Nasjonal transportplan 2014–23.

– I den fasen vi nå er, ser vi på alle muligheter. Det er åpenbart at denne løsningen er kostbar, men sammenlignet med andre løsninger vi har sett på i mulighetsstudien, er denne kostnadsmessig temmelig lik. Og den treffer markedsmessig veldig bra, sier Terje B. Grennes, senioringeniør i Jernbaneverket.

LES OGSÅ: Kostbart alternativ

At dette er en god løsning for Tønsberg, er ordfører Petter Berg helt enig i.

– En løsning med høyhastighetstog er langt inn i fremtiden. Tog som betjener byene Vestfold er løsningen og mest realistisk, slår han fast.

LES OGSÅ: Peker ut muligheter i øst Torp

– Det er viktig å få ned reisetiden. Får vi en reisetid på 55 minutter til Oslo vil det styrke regionen. Rundt regnet sokner halvparten av de reisende på Vestfoldbanen til Tønsberg stasjon. Derfor er det svært viktig å få stasjon inne i byen, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha alle tog innom Tønsberg

Ny bydel

Også for byutviklingen i Tønsberg ser ordføreren store muligheter ved nøtterøyalternativet.

– Ved å fjerne togsløyfa, blir store sentrumsområder lagt åpne for byutvikling. I området der skinnene ligger, kan vi bygge en ny bydel, med hovedsak nye boliger, men også noe næring. Vi ønsker å legge til rette for barnefamilier. Sentrumsnære boliger reduserer behovet for transport. Det så vi blant annet etter Kaldnes-utbyggingen, sier han.

Med flere barnefamilier i sentrum, vil behovet for flere skole- og barnehageplasser melde seg.

– Knapløkka barnehage ligger der i dag, mens Trelleborg har sprengt kapasitet. Det er klart vi, kanskje uansett, må se på mulighetene for en ny sentrumsskole, sier han.

LES OGSÅ:
Underjordisk stasjon i Tønsberg?

Robuste vurderinger

Løsningen med jernbanespor under byen og Nøtterøy, er en teknisk krevende løsning.

– Da nøtterøyløsningen ble skrinlagt på 90-tallet, var traseen en noe annen. Dessuten har teknikken utviklet seg siden den gang. Likevel, dette er en svært teknisk krevende og svært kostbar løsning. Men det vi har sett når vi har lagt inn kostnader i prosjektet, er at i forhold til alternativet med «by pass» over Sem, skiller ikke denne løsningen seg kostnadsmessig vesentlig ut, sier Grennes.

Han forteller at det er lagt inn store kostnader i anslaget.

– Vi har tatt utgangspunkt i andre nylige bygde sammenlignbare prosjekter. I våre anslag har vi plusset godt på, så selv om dette er svært grove anslag, er tallene våre robuste, sier Grennes som ikke kan gi nøyaktige anslag ennå.
Grennes presiserer at ingenting er avgjort.

– Dette blir et spennende år, hvor vi vil komme et langt stykke videre i arbeidet. Der vi nå er i prosessen står alle muligheter åpne.

Neste stopp Larvik

4. og 5. april blir det gjennomført et stort seminar i Larvik. Her samles fagfolk fra jernbanen, veivesen, lokal- og fylkespolitikere og andre aktører som skal få mene noe om framtidas jernbane i Vestfold.

– Det er stor politisk enighet i Tønsberg om at løsningen med tunnel via Nøtterøy er den beste. Det er denne løsningen vi vil jobbe for når vi alle samles i Larvik. Dette blir en viktig idemyldring. Nord for Tønsberg er traseen stort sett fastlagt, men unntak om stopp ved Bakkenteigen. Det er syd for Tønsberg at løsningene er åpne, sier ordfører Peter Berg.

LES OGSÅ: Tre av fire vil ha tog hit

Artikkeltags