Her braket to syklister sammen. Nå har veivesenet tatt grep med den krappe og farlige svingen

Gul midtstripe skal hindre kollisjoner i den farlige bakken.