Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg kommune får gigant-bot

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommunen har gravd ulovlig i verneområdet tilknyttet Oseberghaugen i Slagendalen. Nå må Tønsberg kommune betale to millioner kroner i bot.

TØNSBERG: Rådmann Geir Viksand legger ikke skjul på hva han synes om blemmen kommunen har gjort.

– Dette er absolutt pinlig, sier han til tb.no.

BAKGRUNN: Økokrim ser på Oseberg-graving

Kommunen var litt vel ivrige med å starte gravearbeidene før de hadde fått godkjenning av Vestfold fylkeskommune.

– Vi skulle legge nye vann- og avløpsrør gjennom Slagendalen i et område hvor det er kulturminner og meldeplikt i forhold til graving. Vi hadde meldt tiltaket til fylkeskommunen, men vi satte i gang gravingen før vi fikk endelig svar på søknaden, innrømmer han.

Må betale to millioner kroner

Økokrim fattet interesse for saken etter at Kulturarv i Vestfold fylkeskommune politianmeldte Tønsberg kommune for graving innenfor verneområdet.

– Vi har fått en bot på to millioner kroner av Økokrim. Kommunenes advokat har bedt om å få innsyn i saken. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal vedta boten eller ikke, sier Viksand.

Selve politianmeldelsen fant sted for rundt et års tid siden.

– Vi så ingen annen mulighet enn å anmelde for å få en formell og rettslig gjennomgang av saken, fortalte fagansvarlig Terje Gansum i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune, da tb.no omtalte saken tidligere i år.

Uopprettelig skade

Økokrim skriver i en pressemelding at gravingen har medført uopprettelig skade i et vernet området.

«Økokrim har gitt Tønsberg kommune en bot på to millioner kroner for å ha skadet fredet kulturminne. Skaden skjedde ved at kommunen utførte et større gravetiltak nær Oseberghaugen og i kulturmiljøet til gravhaugen i Slagendalen. Gravingen ble gjort uten godkjenning fra fylkeskommunen. Oseberghaugen er et unikt kulturminne og ligger i et kulturmiljø av nasjonal og internasjonal verdi. Området gravetiltaket har funnet sted inngår i et området som er søkt vernet som verdensarv og det ble gjort uopprettelig skade under gravingen», står det i pressemeldingen.

Må bruke av oppsparte penger

Rådmannen liker dårlig situasjonen de har kommet opp i.

– Vi synes dette er veldig alvorlig. Vi som kommune skal ikke sette i gang tiltak som bryter med lovverket, understreker Viksand.

– Hvor skal pengene til boten hentes fra?

– Vi har oppsparte fondsmidler og må bruke av disse, sier han.

– Hva vil det gå på bekostning av?

– Det er vanskelig å si. Men disse pengene var i hvert fall ikke ment til å betale en så stor bot med, sier han.

– Hvem har skylden for dette?

– Jeg har ikke lyst til å fordele skyld i saken, sier han.

Kommentarer til denne saken