TØNSBERG: Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek) har de to siste årene hengt over Tønsberg kommune som en mare.

Men i 2015 kan det bli slutt. Rådmannen i Tønsberg fremmer et budsjett med en nettoramme på snaue to milliarder kroner og med et overskudd på 40 millioner kroner som skal dekke tidligere års underskudd. Med farvel til Robek er det velkommen til større handlefrihet.

LES OGSÅ: Tønsberg kommune får gigantbot

Eiendomsskatt?

Administrasjonen fikk ros for et nøkternt og bra budsjettforslag da det ble lagt fram til behandling i utvalg for finans, plan og næring (FPN) mandag.

– Dette er et robust budsjett. Vi er på vei til å styre oss ut av Robek, sa Rune Sørdalen (H) som viste til flere positive trekk i budsjettet.

Ikke uventet presenterer SV sitt alternative budsjett med eiendomsskatt, og ikke uventet fikk forslaget kun SVs stemme i FPN.

Med bruk av eiendomsskatt kan SV holde liv i leirskole, økt satsing på kulturskolen, redusert brukerbetaling for eldre, styrket lærerdekning i skolen og redusert brukerbetaling i SFO. Bunnfradrag i SVs budsjett medfører at det kun er de med store eiendommer som må betale skatt.

– Vi tar fra de rike og gir til de som har mindre, sier gruppeleder Lars Egeland (SV).

Arbeiderpartiet vil ikke levere et alternativ budsjettforslag, men komme med tekstforslag til behandlingen 3. desember.

Budsjettforlik

Effekten av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF får positiv effekt for Tønsberg kommune. Forliket gir økte inntekter på snaue 4,4 millioner kroner.

Trekker man fra økt foreldremoderasjon, økt makspris i barnehagene og redusert kompensasjon for søskenmoderasjon, blir det igjen snaut 2,5 millioner kroner igjen til fondsavsetninger.

Kommunens handlingsrom blir noe bedre i 2015. Dette skyldes at medfinansieringen av pasienter på sykehuset faller bort i 2015, at kommunen får økt refusjon for en del ressurskrevende brukere og at man har effektivisert Tønsberg Parkering som er omgjort fra et kommunalt aksjeselskap til kommunal virksomhet. Dessuten har kommunen foretatt en del nedbemanninger.

LES OGSÅ: Petter Berg vant med fire stemmer