Det skjer etter at han har fått massiv kritikk for innholdet i hans kommentarer til 17. mai-talen Jakob Semb Aasmundsen holdt i Gunnarsbøparken. I etterkant påsto Ulf Dahl at sju velforeninger tok avstand fra Aasmundsens tale, og fra 17. mai-komiteens valg av hovedtaler.

Torsdag formiddag sendte Ulf Dahl en e-post til kommunen der han gjør det klart at han ikke lenger er leder i fellesrådet.

LES OGSÅ: 17. mai-talen: – Det oppleves surrealistisk

"Etter å ha vurdert omtalen i Tønsbergs Blad med et ukjent og bearbeidet gammelt bilde av meg og innspillene på Facebook uten at det er fremkommet reelle fakta om ordlyden i det innspillet som ble sendt kommunen (Til kommunen ble kun sendt anmodning om vurdering for fremtidige år etter innspill fra personer som er medlem i en velforening)  er min beslutning at jeg fratrer som leder i Velforeningenes Fellesråd Tønsberg fra dags dato", skriver Dahl.

LES OGSÅ: Det har i aller høyeste grad noe med 17. mai å gjøre!

Sitter ikke i vel-styret

På velforeningens fellesråds hjemmeside presenterer Ulf Dahl seg selv som representant fra Tyttebærløkka vel. Det får lederen, Frode Kjelsrud, til å rase.

– Riktignok bor Ulf Dahl innenfor vellets grenser, men han sitter ikke i velforeningens styre. Jeg er valgt leder, og jeg har snakket med resten av styret. Nå har vi behov for å si at vi støtter Jakob Semb Aasmundsen fullt ut – og 17. mai-komiteens valg av ham som taler. Vi synes det er strålende av Jakob å stå fram. Det er modig gjort. Vi støtter ham fullt ut, sier Kjelsrud.

Ytringsfrihet

Tove Rise Kværne, årets leder i 17. mai-komiteen i Tønsberg, står fullt og fast på at valget av årets 17. mai-taler var riktig, også sett i relasjon til årets tema, ytringsfrihet.

LES OGSÅ: La oss bruke hele paletten!

– Reaksjonene viser at vi fortsatt har fordommer å bekjempe, at det fortsatt er et stykke vei å gå. Men vi er på vei. Talen startet en debatt, den har synliggjort holdninger som finnes i samfunnet, sier Kværen, som understreker at hun har full respekt for at folk har forskjellige meninger.

– Vi er ulike, sier hun.

– Og det må det være lov å si.

– Hva blir temaet neste år?

– Det har jeg ingen mening om. Da sitter jeg ikke lenger i 17. mai-komiteen, da har den nye medlemmer.

Det har ikke lyktes tb.no å komme i kontakt med Ulf Dahl for en kommentar, verken på telefon eller e-post.