Gå til sidens hovedinnhold

Tønsbergs Blad svikter sitt samfunnsoppdrag

I denne saken burde Tønsbergs Blad holdt seg for god til å kalle utspill fra dypt fortvilte berørte naboer som tøvete.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyrevedtak om å gi byggetillatelse vedrørende ombygging av Nedre Langgate 19 har forståelig nok utløst svært sterke reaksjoner fra beboerne i nabobygget. De har protestert heftig mot dette prosjektet grunnet de store skadevirkningene prosjektet har for dem i form av tap av sol og utsikt. I tillegg vil prosjektet ha som konsekvens at markedsverdien på naboenes leiligheter reduseres kraftig.

I en slik fortvilet situasjon for naboene har disse kommet med uttalelser og varsel om politianmeldelse som får ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til å bli så rasende at de fraber seg beskyldninger om at de opptrer som det de kaller en politistat.

LES MER OM SAKEN HER:

Les også

Tøvete – men ingen trussel

Les også

Naboer i sjokk etter bygge-ja: – Nå blir det en mørk avslutning på livet

Les også

Politikere trues med politianmeldelse: – Vi opplever dette som knebling av demokratiet

Les også

Paul Grøtvedts demokratiforståelse og politikerforakt

Henger seg på

Tønsbergs Blad henger seg på og kaller i en lederartikkel den 5. oktober naboenes utspill som tøvete, et forsøk på karakterdrap på naboenes talsperson, en av byens hedersmenn.

Tønsbergs Blad fastslår riktignok at protesten ikke er en trussel som ordfører med flere mener naboene kommer med. Men dette endrer ikke det faktum at avisens forsøk på karakterdrap har store skadevirkninger langt utover den urett og ubehag som rammer naboene og da spesielt deres talsmann som er en profilert forkjemper for en god byutvikling.

I denne saken burde Tønsbergs Blad holdt seg for god til å kalle utspill fra dypt fortvilte berørte naboer som tøvete, naboer som ikke bare mister utsikt og sol, men som også mister svært stor del av sin formue i form av redusert verdi på sine leiligheter uten noen form for økonomisk erstatning som kunne gitt disse naboene mulighet til å velge å flytte til annet bosted uten vesentlig økonomiske tap.

Stort verditap

I en helt parallell sak i Stavanger, har tingretten idømt utbygger plikt til å utbetale en klekkelig erstatning. Denne dommen viser at naboene til Nedre Langgate 19 ikke er helt på jordet i sine krav ettersom tingretten ser urimeligheten i at utbyggere turer fram uten å gi naboer noen form for erstatning.

Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ettersom den er anket, men det må være riktig å hevde at tingretten har funnet det både rett og rimelig at naboer ikke skal være fullstendig rettsløse der de opplever stort verditap som følge av byggeprosjekter i deres umiddelbare nærhet.

I stedet for å kalle naboenes utspill som tøvete, burde Tønsbergs Blad i så polariserte saker som denne saken er, tatt samfunnsansvar og bestrebet seg på å informere mer inngående om regelverk og rammer for byggesaker som det ikke er gitt at befolkningen har kunnskap om. Et sentralt punkt i så måte er grensegangen mellom offentlig rett og privatrett med blant annet tvistesaker mellom naboer. Varsel om politianmeldelse må derfor anses som et rop fra fortvilte naboer. Derfor blir reaksjonen fra ordfører, varaordfører og gruppeleder for opposisjonen så forfeilet og så kraftig at det kan tyde på dårlig samvittighet.

Kommunen kan innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser gi byggetillatelser uten å ta hensyn til naboer som påfører disse tap av utsikt og sol og derav store verditap. Det er derfor å håpe at dommen i Stavanger blir rettskraftig eller at loven endres eller presiseres slik at disse rettsløse tilstandene opphører, en tilstand som må kunne sies å være en anakronisme da det her og i andre byggesaker i vår tid kan dreie som å så tore verditap at de kan ruinere uskyldige enkeltpersoner.

Respekt og samhold

Samlet sett er hele denne byggesaken et grunnskudd for den stoltheten for Tønsberg som finnes blant byens befolkning, en stolthet som det er all mulig grunn til å stimulere og ikke rive ned. Alle og enhver har god grunn til å skjemmes over en byggesak som så til de grader rammer enkeltmennesker og polariserer debatten om god byutvikling.

Sistnevnte fortjener aktører herunder Tønsbergs Blad, som ikke stimulerer til polarisering, men som viser respekt og samhold.

Kommentarer til denne saken