Gå til sidens hovedinnhold

Tønsbergs diktatoriske planavdeling

Artikkelen er over 1 år gammel

Planavdelingen i Tønsberg kommune har tydeligvis egne synspunkter på hva som er byens identitet og hvordan den skal videreføres i fremtiden.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et svar til Format Eiendom angående firmaets forslag til utforming av bebyggelsen i Kanalparken, skriver planavdelingen: «Det er viktig at den videre utviklingen av kanalbebyggelsen bidrar til å videreføre og forsterke kvaliteter som gir Tønsberg sin identitet» (TB 17/2). Her handler det åpenbart ikke om «middelalderbyen Tønsberg», men om en helt ny blokk- og betongby, med en identitetsløs kassearkitektur som vi finner maken til over hele kloden.

Det slår meg at planavdelingen ikke har så god greie på arkitektur og hvordan arkitekturen har endret seg gjennom ulike stilperioder. Allikevel slås det bastant fast at: «Byggene som skal oppføres er essensielt moderne».

Legg merke til ordvalget, det dreier seg ikke om at de kan oppføres, men at de skal oppføres i en stil som er essensielt moderne. Her er det makta som rår, en diktatorisk sådan. Jeg har ikke sett en mer autoritær holdning til et politisk ønsket stiluttrykk siden stalintiden i Sovjetunionen.

Bryter loven

Planavdelingen i Tønsberg har tydeligvis ikke skjønt at vi lever i et kommunepolitisk styrt demokrati. Det står da heller ikke noe i kommuneplanens arealdel, pkt. 1.16 Estetikk og byggeskikk, om at bebyggelsen langs Kanalen skal oppføres i en essensielt moderne stil. Derimot står det at «Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart, og være i samspill med eksisterende bygde og naturgitte om givelser». Det står også at «det skal brukes stedstilpassede volumer, materialer og farger» samt at «bygninger skal harmonere med og ta hensyn til eksiterende bygningsmiljø, …».

Når planavdelingen bastant hevder at arkitekturen skal være essensielt moderne og på det grunnlag godkjenner en blokkbebyggelse som åpenbart er i strid med de krav om tilpasning som står i kommuneplanens pkt. 1.16, begår avdelingen faktisk lovbrudd. Som kjent er pkt. 1.16 juridisk bindende. Når slikt skjer, og det er sikkert ikke første gang, lurer man jo på hva planavdelingen i Tønsberg kommune driver med. Denne typen saksbehandling som trikser og mikser med jusen i de utfyllende bestemmelser er jeg godt kjent med fra Tjøme kommune.

I denne kommuneadministrasjonen var de også opptatt av tilpasning, de skulle tilpasse seg byggherrene. Planavdelingen i Tønsberg synes å strekke seg i samme retning, i dette tilfelle å tilpasse seg behovene til Spir Arkitekter, som planavdelingen tydeligvis har gode relasjoner til.

Utbyggerstyrt profitt

Om det finnes noen felles essens i blokkbebyggelsen langs Kanalen og i byens sentrum, er den ikke av arkitektonisk art, den kjennetegnes først og fremst av en utbyggerstyrt profitt. Det er denne typen hensynsløs utbygging planavdelingen støtter opp om, uten å bry seg om middelalderbyen, om kommuneplan, eller alle de beboere bak betongblokkene som mister utsikt og nærkontakt med sjøen.

Planavdelingens forstokkede og innskrenkede holdning til arkitektur og byutvikling er rett og slett skremmende. Vi ser jo allerede planavdelingens forstenede frukter langs Kanalen og i byens sentrum. Denne blokkbebyggelsen er ikke essensielt moderne og fremtidsrettet, heller ikke skaper den noen byidentitet for Tønsberg. Den modernistiske arkitekturen gikk tom for estetisk potensiale for over 40 år siden. I dag er den så utbyggerstyrt og nepotistisk at arkitektstanden ikke lenger har noe spillrom for sin kreativitet.

Kommentarer til denne saken