Gå til sidens hovedinnhold

Tønsbergs fremtidige økonomi

Artikkelen er over 1 år gammel

Som de fleste har fått med seg, står Tønsberg kommune foran en krevende økonomisk situasjon i årene som kommer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innledningsvis er det greit å avlive spekulasjonene om at dette er på grunn av sammenslåingen av Re og Tønsberg. På direkte spørsmål har rådmannen svart at utfordringene ville vært enda større samlet om kommunene hadde fortsatt hver for seg. Det er også et viktig bakteppe at innbyggerne i gamle Re nå slipper eiendomsskatt fra 2020.

LES OGSÅ: Inger Lexow mener barna i gamle Re blir favorisert

Tønsberg har vært i krevende situasjoner tidligere, og har måttet gjøre tunge prioriteringer for å komme ut av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll). Det greide Tønsberg, som den gang var ledet av Høyre med Petter Berg i spissen.

Det er igangsatt et prosjekt med navn «Handlingsrom 2024». Det skal identifisere både utfordringer og muligheter for Tønsbergs fremtidige økonomi, med mål om en årlig budsjettforbedring på 250 millioner i 2024. Det blir spennende å se om posisjonen denne gangen greier å gjøre de prioriteringene som må til for at vi ikke tvinges inn i en situasjon der både ROBEK-registrering og eiendomsskatt blinker i det fjerne.

LES OGSÅ:

Salg av eiendommer

I budsjettmøtet i desember foreslo Høyre blant annet at vi må få en oversikt over «ikke-strategiske», kommunale eiendommer som kan selges på kort og lengre sikt. Det vil kunne slå ut positivt på flere måter:

• Salg vil kunne lette fremtidig lånebelastning. Det frigir midler til renter og avdrag som går direkte på driftsbudsjettet.

• Kommunale eiendommer skal vedlikeholdes. Et vanlig anslag fra det private er at man må bruke ca. 130 -150 kr/m2 for å opprettholde standarden på et bygg over tid. Kommunene bruker svært ofte ikke mer enn 50-70 kr/m2. Det gjør at verdien på byggene ikke følger normal verdistigning, men allikevel krever store summer over driftsbudsjettet.

• Mindre eiendomsmasse vil kunne føre til at man kan redusere administrasjonen av området på lengre sikt.

LES OGSÅ: Kunnskapsgrunnlag for eiendomsskatt

Overraskende nok stemte posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen dette ned i kommunestyret. I gamle i Re stemte de samme partiene for forslaget.

I prosjektet handlingsrom 2024 er blant annet salg av kommunal eiendom løftet som ett av de områdene der det er mulighet for å gi varig bedring av budsjettsituasjonen.

Det blir spennende å se om posisjonen evner å gjøre de prioriteringene som må til, eller om de skyver problemene foran seg slik at de tvinger frem eiendomsskatt på lengre sikt. Det vil være ødeleggende for Tønsberg både når det gjelder bosteds- og næringsattraktivitet.

LES OGSÅ: Det var varslet kjempekutt i Nye Tønsberg – men nå viser det seg at det blir enda verre

Bedrifter forsvinner?

Et lite tankeeksprement kan være å se til Tine Meieriers vurdering av Ås som fremtidig lokasjon for fremtidig meierivirksomhet. Fra Høyres side er vi ganske sikre på at en eventuell eiendomsskatt vil være på den negative siden når man skal gjøre vurderinger som det Tine står overfor.

LES OGSÅ: De ansatte her går en usikker fremtid i møte, men nå skal Anne gjøre alt hun kan for å redde dem: – Dette er alvorlig

Det er heller ikke tvil om at hvis man fortsetter å fatte «dyre» vedtak som ikke er begrunnet i lovfestede tjenester, setter man seg i en enda vanskeligere situasjon. Vedtaket om å holde barnetrygd utenfor grunnlaget for sosialstøtte koster kommunen ca. 8 millioner. Det gjorde posisjonen til tross for at det allerede da var klart at vi var i en situasjon der vi måtte gjøre beinharde prioriteringer i tiden fremover.

LES OGSÅ: SV-Olav tordner mot Ap-Annes sparekniv: – Dette er helt uakseptabelt

Innbyggerne bør merke seg at det ikke hjelper å programfeste at man er imot eiendomsskatt i én periode, hvis man fører en politikk som setter oss i en situasjon som ikke har andre alternativer på lengre sikt. Det er nå vi skal skape det handlingsrommet vi trenger i fremtiden, ikke i valgkampen.

Kommentarer til denne saken