I dagens TB den 26. september, kan vi lese om både ris og ros til Kaldnes-utbyggerne. Slik jeg leser innlegget dreier uttalelsene seg i vesentlig grad om de som bor på Kaldnes. Hele 90 % av beboerne trives godt med å bo på Kaldnes. Men kritikken fra omverdenen har gått inn på dem. Nå har vel ikke de nye innflytterne på Kaldnes satt seg inn i byens gamle historie. Derfor forstår de heller ikke tønsberggensernes kritiske holdninger til bebyggelsen på Kaldnes eller i Ørsnesallen eller i Kaldnesalleen. Norges eldste by, middelalderbyen er i ferd med å bli rasert. Hadde innbyggerne og brukerne av byen blitt forespurt om hvordan de ønsket at byen skulle se ut i fremtiden, hadde sannsynligvis ikke den enorme utbyggingen på Kaldnes skjedd. Men dette er dessverre, nok et eksempel på at det er kapitalistene som vinner.