Tor Melsom til minne

Av

– Han var alltid interessert i å holde seg oppdatert om oss og hva som skjedde i Tønsberg,