Tønsberg-politikerne med ordfører Anne Rygh Pedersen i spissen føler seg truet og angrepet av Per R. Mikkelsen – talsmann for rasende beboere bak det planlagte bygget i Nedre Langgate. Mikkelsen varsler nemlig politianmeldelse, og politikerne mener det er en trussel mot demokratiet. Men er det virkelig det?

LES OGSÅ: Politikere trues med politianmeldelse: – Vi opplever dette som knebling av demokratiet

Konspirasjonsteorier

Per R. Mikkelsen har her i avisen kommet med konspirative antydninger. Finnes det «lukkede rom» i labyrinten av møter, uformelle kontakter, mailer, saksforberedelse og sakspapirer? Og hva har eventuelt foregått her?

Mikkelsens konspirasjonsteorier er selvsagt håpløse. Akkurat som hans varsel om at han vil politianmelde kommunestyret etter et eventuelt positivt vedtak for utbygging. Det er forunderlig at innbyggerne i Conradisgt. 5 ser seg tjent med en talsmann som har fjernet seg fra virkeligheten så til de grader.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Finnes det «lukkede rom» i labyrinten av møter, uformelle kontakter, mailer og sakspapirer?

Tøvete

Talsmannen synes det er rart at politikerne reagerer på varselet om anmeldelse, han mener det er rart hvis de opplever det som vanskelig at naboene ber om en vurdering av om vedtakene de fatter er lovlige. Mikkelsen og hans naboer bør vite at det finnes klare mekanismer i samfunnet for slikt. De kan begynne hos statsforvalteren som kan utføre lovlighetskontroll, og så eventuelt prøve saken i rettsapparatet.

LES OGSÅ: Tok en beslutning om Nedre Langgate 19: – Det har vært sterke, kritiske røster til hva vi er i ferd med å gjøre

Mikkelsens og naboenes utspill er rett og slett tøvete, men det er noe annet enn en trussel. Tønsberg-politikerne bør spare litt på kruttet, disse utspillene fortjener ikke å bli tatt så alvorlig.