Hyttenaboer forstår ikke hvordan kommunen kan si ja til ny vei: – Naturen blir rasert hvis planene gjennomføres

Hyttenaboer i Nordhavna/Vestgården-området nord på Hvasser er ikke særlig beroliget etter at rådmannen fremla et eget forslag til reguleringsplan. Fortsatt mener de naturinngrepene og trafikkbelastningen blir altfor store.