Her fikk flere seg en dyr overraskelse – så mange fikk bot i storkontrollen

– Det ble en forholdsvis dyr busstur for enkelte.