TØNSBERG: Fra og med 1.1.2017 innførte Statens vegvesen en rekke forandringer i ulike førerkortgrupper. En gruppe som får merke dette på lommeboken er alle som skal ta mopedlappen.

– En konsekvens av dette er at blir dobbelt så dyrt å ta førerkort på moped. Men elevene får også en mye bedre opplæring. Det som er nytt nå er at veivesenet har sagt at man skal ha tilnærmet førerprøvenivå på mopedopplæringen, forklarer Petter Asheim i Petters Trafikkskole på Eik.

LES OGSÅ: Denne mopeden har holdt ut i 50 år

Få ned antall ulykker

Før 1.1.2017 så hadde man kun en obligatorisk opplæring. Som hos Petter altså kostet 4.900 kroner. Men for å få flinkere mopedførere, og ikke minst få ned antall ulykker, så har Statens vegvesen laget en ny læreplan. Den tar høyde for en grundigere opplæring, og ansvaret gir veivesenet til trafikklærerne.

– Det er viktig at vi som underviser i AM 146 (mopedførerkort, red.anm.) følger lærerplanen og ikke bare kjører de obligatoriske timene. Vi som driver trafikkskole har fått en tillit til å sluttevaluere kjøringen, og den tilliten må vi passe på at vi ikke mister.

– Bransjen og Statens vegvesen jobber iherdig med å minske ulykkene på moped, forklarer Asheim.

Dyrere

Hos Petters Trafikkskole kostet det 4.900 kroner for mopedførerkort i 2016. Men på grunn av endringen i lærerplan og trafikkopplæringsforskrift for moped så kreves det mer av både av elev og lærer i 2017.

– Hvis en forelder ringer meg og lurer på hvor mye det nå koster, så ville jeg sagt at de bør holde av rundt 10.000 kroner, sier han.

– Slik jeg tolker den nye læreplanen er at vi som trafikklærere i tillegg til den obligatoriske delen skal legge opp til en mer grundig og individuell opplæring.

Det handler om liv og helse

Det betyr i praksis at noen vil få mopedlappen til under 10.000 kroner mens andre må betale mer. Han presiserer at den nye opplæringen vil gjøre den nye generasjonene mopedførere bedre rustet i trafikken.

– Det er en investering i liv og helse. Tidligere var det blant annet ikke krav om teorikurs. Det er det nå, forklarer han.

Ikke bare gruppekjøring

Nå blir det slutt på å ha alle i grupper.

– En av grunnene til at det blir dyrere er at jeg ikke lenger kan ha elevene i grupper hele tiden slik som tidligere. Skal vi følge intensjonen til lærerplanen så må vi også være vårt ansvar bevisst. Nemlig å gjøre opplæringen mer individuell. Og da blir det flere enkelttimer som skal gjennomføres, og vi må hele tiden ta vurdering av den enkelte elev, sier han.

LES OGSÅ: Moped og bil kolliderte

Bedre trafikksikkerhet

Seniorrådgiver i Statens vegvesen Lars-Inge Haslie ved Trafikkopplæringskontoret forteller hvorfor man har forandret kjøreopplæringen.

– Endringene er gjort for å kvalitetssikre føreropplæringen ytterligere, forklarer Haslie.

Han forteller videre at erfaringen med mopedopplæringen har vært at elevene i hovedsak kun har gjennomført den obligatoriske opplæringen.

– Det er lite sannsynlig at elevene ikke har hatt et behov for ytterligere opplæring utover den obligatoriske, noe som er svært vanlig på alle andre førerkortklasser.

Tydeligere krav til trafikklæreren

– Det er blitt et tydeligere krav at trafikklæreren skal sikre at eleven har de ferdigheter som kreves i overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringen, f.eks. mellom kjøreteknisk opplæring trinn 2 og trafikal opplæring i trinn 3. Målformuleringene for obligatorisk og ikke obligatorisk opplæring er endret, slik at opplæringstiden skal kunne utnyttes bedre.

I tillegg kan de ressursene den enkelte elev legger ned i opplæringen brukes på en mer fornuftig måte.

– Betyr dette at mopedførere vil «få igjen dette i andre enden». Altså at man slipper billigere unna når det gjelder førerkort for bil?

– En god føreropplæring i en førerkortklasse, vil alltid ha en effekt på opplæringen i andre klasser, opplyser Haslie.

Han opplyser videre om at man har revidert læreplanene i alle førerkortklassene. Noen klasser er det små endringer i, mens andre har litt større endringer.