Trafikklærer frykter ulykker – her har VKT lagt bussholdeplassen midt i rundkjøringen

– Livsfarlig for busspassasjerene, sier trafikklærer Petter Asheim, som har orkesterplass til rundkjøringen – med bussholdeplass – på Skallevold.