Trafikkulykke på Ramnesveien

Mistanke om promillekjøring.