– Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag i rettspraksis for at han skulle få så streng straff.

Det sier mannens advokat, Christian Arnkværn.

Når Agder lagmannsrett tirsdag behandler ankesaken, dreier den seg bare om straffeutmålingen. Lastebilsjåføren som i september i fjor rygget over en 11 år gammel jente ved Brattås skole på Nøtterøy slik at hun døde, har akseptert straffskyld og erstatningskravet. Sjåføren var på stedet for å levere et lass jord, og brukte gang- og sykkelstien for å komme fram til stedet der den skulle legges.

– Min klient ser nå fram til å bli ferdig med saken, og håper at straffen blir vesentlig redusert, sier advokat Arnkværn.

– Burde brukt ryggekamera

I juni dømte Tønsberg tingrett lastebilsjåføren til ni måneders fengsel. I løpet av rettssaken kom det fram at han personlig kjente et tyngende ansvar for ulykken, men mente at det ikke var mye han kunne ha gjort for å unngå den. Det var tykk tåke på stedet.

Lastebilsjåføren ble først tiltalt for uaktsomt drap. Senere ble siktelsen utvidet til uaktsom forvoldelse av en annens død (straffelovens paragraf 281). Straffeparagrafen har en strafferamme med fengsel i inntil seks år.

Tønsberg tingrett mente at lastebilsjåføren hadde 350 meters fri sikt, og at han burde brukt ryggekameraet på lastebilen for å forvisse seg om at det ikke var risiko for skade. Retten kom til at ni måneders fengsel var riktig i situasjonen. Det er altså lengden på straffen dommerne i Agder lagmannsrett skal ta stilling til når ankesaken kommer opp tirsdag. Det er satt av én dag til saken.