Joda, - avisen har publisert forskningsresultater knyttet til klimaforskning uten at disse forskningsresultatene har blitt «vasket» gjennom en nærmere definert «autorisasjon» for på den måten å få et vitenskapelig stempel. Dette synes både Nils Kristian Aanderaa og professor Birger Sevaldson er galt. Sistnevnte foreslår derfor at avisen ansetter et par ekstra journalister med formål å stanse publisering av slik forskning.

LES OGSÅ: Klimagassen CO2 er frikjent: Gir økt matproduksjon og lavere temperatur

Professoren tillater seg i Tønsbergs Blad den 6. januar å bruke betegnelse «pseudovitenskap» på dagens forskning med bl. a. referanse til kronikk i TB den 30. desember 2018, idet den ikke er «autorisert» og derved elevert til det han definerer som vitenskap.

LES OGSÅ: Vitenskap og pseudovitenskap

Krysset anstendighetsgrensen

Dette er en forståelig tilnærming, selv om den er uortodoks for en som selv i årevis har arbeidet med teknologisk forskning og utvikling. Professoren viser samtidig en positiv holdning ved følgende utsagn i sin kronikk: «Man skal ikke godta nye påstander uten videre, - samtidig er det alles jobb å finne frem til ny innsikt». Nå er det nettopp ny innsikt som forskerne ønsket å skaffe til veie ved sin eksperimentering.

Deretter krysser professoren en grense for grov uanstendighet ved å hevde at pseudovitenskap (resultatet av forskning) er juks, at dette er en svært farlig form for propaganda, og at argumentene ikke er konsistente (kirsebærplukking). Han fortsetter med å beskrive en uredelig kildesitering, samtidig med at han latterliggjør en minimumsversjon av eksperimentet, og unnlater å fortelle at to forskningsrapporter ekspanderer eksperimentet til en mer illustrert universell løsning, beskrevet på 20 sider.

LES OGSÅ: Betydningen av vanndamp og skyer som drivhusgass

Han har da bare fysikeren Thorstein Seim (cand. real fra Universitetet i Oslo) i fokus når denne forskeren angripes for uredelig å ha benyttet anbefalinger fra NASA i oppbygging av sitt eget eksperimentanlegg for CO2, til tross for at dette er tilstrekkelig godt beskrevet i forskerens rapport på side 4. En ivrig leser ville også ha funnet at eksperimentet allerede er etterprøvd. De øvrige to forskerne blir forbigått i stillhet, til tross for at bidragene fra dem støtter Seims resultater.

Professorens styrke på dette teknologiske området er at han underviser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

LES OGSÅ:

Nedvurdering

Nils Kristian Aanderaa ber Tønsbergs Blad i en kronikk den 3. januar om å skjerpe seg, da han ikke er fornøyd med hvordan hans krav til presentasjon av kunnskap ble tilfredsstilt i en tidligere kronikk.

LES OGSÅ: Nå må Tønsbergs Blad skjerpe seg

Aanderaa innrømmet at han på grunn av manglende kunnskap om temaet trengte støtte for å bli overbevist, og beskrev sitt krav til såkalt fagfellevurdering.

Aanderaa krysset også en annen, men mindre grov, uanstendighetsgrense da han beskrev kunnskapen som forskerne hadde hentet fra sine eksperimenter som «Fake News». Dette er en uventet stor nedvurdering av folk med akademiske grader og med betydningsfulle lærerstillinger. Det er sjelden vare at slike fornærmelser deles ut til kunnskapsrike mennesker. Det er altså ikke tilstrekkelig at en forsker med innsikt i det aktuelle området skriver sin forskningsrapport og at resultatet publiseres.

I likhet med professoren krever Aanderaa, og da av egne hensyn, at tilsvarende kompetente personer skal ytre meninger om forskerens artikkel og at artikkelen dertil må være publisert i et tidsskrift for vitenskapelige avhandlinger. Dette minner om doktorgradskandidaten som må stå til rette for to opponenter i sin disputas.

LES OGSÅ: KrF skuffet over at miljøtiltak blir nedstemt: – Klimautslippet må reduseres med 100.000 tonn hvert år

Klimakampen og manglende enighet

FNs general sekretær Ban Ki-Moon hadde et åpent brev på sitt bord fra 134 fremtredende klimaforskere da han presenterte de siste rapportene fra Klimapanelet i New York samtidig med at han erklærte: «Science has spoken». Han unnlot samtidig å informere om den uenigheten som brevet innebar.

Det åpne brevet inneholdt følgende uttalelse: “We the undersigned, qualified in climate-related matters, wish to state that current scientific knowledge does not substantiate your assertions”, og fritt oversatt til: “Vi som har signert nedenfor, og som er kvalifiserte i klimarelaterte saker, ønsker å uttrykke at dagens vitenskapelige kunnskap ikke stemmer overens med din (Ban Ki-Moon) erklæring».

En liste med mer enn 1000 vitenskapsmenn og kvinner dissenterte senere fra påstanden om menneskeskapt global oppvarming, langt flere enn de som var relatert til Klimapanelet.

LES OGSÅ: Det er spådd at nedbørmengden vil øke med 40 prosent: – Viktig å følge utviklingen


Fortsatt kamp om sannheten

Begge kronikører gjør seg skyldig i en usedvanlig form for trakassering av samvittighetsfulle forskere når disse stiller spørsmål ved fastlåste forestillinger om globale atmosfæriske forhold. Forskerne burde derimot berømmes for å ville sikre at sannheten vinner, istedenfor å straffes med taushet for slike undersøkelser.

Kampen om sannheten pågår derfor fortsatt, og er utvidet ved at dagsaviser nå blir bedt av leg og lærd om ikke å publisere «uautorisert» forskning som går på tvers av Klimapanelets politiske syn, - at primært gassen CO2 er å klandre for klodens oppvarming. Og videre at det er denne gassen som Klimapanelets prognoser sier vil legge kloden øde med mindre dramatiske og kostbare globale tiltak gjennomføres i et snevert tidsperspektiv.