Jeg ser at politikerne i Færder kommune takker nei til å bevare den vakre villaen i Holmenveien 2. Til Tønsbergs Blad sier Frp-politikeren Anders Mathisen at «I denne saken må man legge følelser til side og tenke på hva innbyggerne ønsker.»

Det å bevare en kulturhistorisk bygning i en unik haveby er altså ikke noe innbyggerne i Færder kommune ønsker, i så fall baserer de seg på følelser, som om bevaring av landets kulturhistoriske verdier utelukkende er et emosjonelt prosjekt.

Frp-politiker Anders Mathisen i spann med Høyre-politikeren Bjørnar Godt Daae har sikkert klart å telle kroner og øre, men aner ikke hvilke verdier som skaper et lands identitet i det lange løp, og videre gir innbyggerne en meningsfull tilværelse i tråd med tradisjoner. Det er ikke grenser for hvor nedlatende og trangsynte politikere tillater seg å være overfor velgerne. De er tydeligvis av samme sorten som de folka som nå river ned statuer for å fjerne fortidens historiske og kulturelle overleveringer.

Dette fortidshatet var noe den radikale venstresiden drev med på 70-tallet, nå er det patent politikk for Frp og Høyre m.fl. De har nok også tatt lærdom av sine kolleger i Tønsberg kommune som systematisk har rasert byens eldre arkitektur og middelalderhistorie. Tønsberg har ikke lenger noen historisk egenart å vise til, og verre blir det når byen om ikke lenge bare består av betongblokker som kjennetegnes av en inhuman og totalitær arkitektur.

Dette er kultursvik på alle kommunale nivåer.

I Færder kommune er politikerne blitt infisert av det samme kulturhatet. Om ikke lenge er Teie haveby et blokkbebygd område uten den kulturhistoriske identiteten som ga havebyen nasjonal status. En rekke utbyggere har store planer om å skifte ut villabebyggelsen i Teie sentrum med høyblokker opp til seks etasjer og ved Grindløkken skole er prosessen med tett blokkbebyggelse allerede i gang. Naboene på Teie protesterer mot denne nedbyggingen av havebyen, fordi den fratar dem en livssituasjon av mening og historisk kontinuitet.

De fleste forstår jo hvorfor dette skjer og det er ikke fordi politikerne vil beboernes beste. Nei, det er utbyggerne som planlegger og finansierer dette utspekulerte kulturhatet, med flertallet av politikerne på slep. Nå er det vel ingen som påstår eller ønsker at kommunen skal bedrive eiendomsutvikling, slik høyrepolitiker Bjørnar Godt Daae i ren uforstand påstår, men at det er kommunens lovpålagte ansvar å beskytte og ta vare på de stedegne kulturverdiene.

Hvordan dette skal ordnes må administrasjonen og politikerne selv finne ut av. Det er jo påfallende at Godt Daae bare tenker i eiendomsutvikling, en ganske avslørende tenkemåte som vitner om en politiker med temmelig innskrenket gangsyn. Nå er han ikke alene om å inneha dette trangsynet blant kollegene, i tillegg må kommunestyret og diverse utvalg dra på gamle politikere fra Tjøme kommune som i sin dårskap har ødelagt øyas gode rykte.