Gå til sidens hovedinnhold

Trangt i Tønsberg

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er lett å skjønne at de er skuffet, niendeklassingene Elisa Dahle og Mai Spone Bergh ved Byskogen skole.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er flere år siden de ble lovet at uteområdene ved skolen skulle rustes opp og nye lekeapparater skulle kjøpes inn. Ennå har ingenting skjedd. Skolen deres har havnet bak andre prosjekter i køen, og det har ikke vært penger til alt. Hvor urettferdig det er at Byskogen har måttet vente, slik Elisa og Mai synes, er det vanskelig for oss å mene noe om. Men det er bra at jentene sier fra, slik at politikerne og alle vi andre ser at det får konsekvenser når penger flyttes fra ett sted til et annet.

Nylig kunne bladet Kommunal Rapport offentliggjøre sitt årlige kommunebarometer, basert på tall fra databasen KOSTRA. Her scorer Tønsberg faktisk ganske godt innenfor skole (56. plass) sammenlignet med andre norske kommuner. Men dette tallet sier først og fremst noe om ressursbruk og måloppnåelse innen skolens faglige innhold, ikke bygninger og skolegårder. For øvrig er det fortsatt innen pleie og omsorg Tønsberg ligger dårligst an – med en 414. plass er vi her nær bunnen i Kommune-Norge.

Totalt ligger Tønsberg på en 94. plass på kommunebarometeret for 2019. Det er fortsatt i den øverste fjerdedelen av tabellen, men betydelig svakere enn året før, da Tønsberg ble nr. 55. Hvis man ser bort fra de økonomiske forutsetningene, er Tønsberg bare nr. 185. Det betyr at Tønsberg, som de andre Vestfold-kommunene, leverer mye drift for pengene, men også at Vestfold ikke noe velferdsparadis. Kampen for en bedre kommuneøkonomi må fortsatt stå høyt på Vestfold-politikernes agenda.

Kommunesammenslåing betyr ikke at alt automatisk blir bedre. Skeptikerne kan lett få vann på mølla når de ser hvor Sandefjord (132. plass) og Færder (201. plass) ligger på kommunebarometeret i dag, sammenlignet med «gamle Sandefjord» og Nøtterøy. Men begge slo seg sammen med naboer med store utfordringer, og sammenslåingen har krevd mye ressurser og oppmerksomhet i seg selv. Det samme kan nok Tønsberg og Re få merke, selv om Re bare ligger to plasser bak Tønsberg på årets barometer.

Vi tror «nye Tønsberg» blir en sterkere kommune på lengre sikt, bl.a. fordi den vil ha gode forutsetninger for fortsatt befolkningsvekst og næringsutvikling. Men økonomien blir trang de første årene, og det blir nok flere enn elevene ved Byskogen som må vente lenge på vedlikehold og investeringer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.