Et naturlig første steg er å kontakte fastlegen, og mange får god hjelp der. De som trenger å snakke med en spesialist, opplever dessverre ofte lang ventetid.

Som ledere i utvalgene med ansvar for helse og folkehelse, vil vi gjerne fortelle om gode lavterskeltilbud i Tønsberg kommune. Vi har flere fine kurs med flinke kursholdere, der du kan møte andre i samme situasjon som deg.

LES OGSÅ: Åpenhet om selvmord forplikter

For eksempel: Introduksjonskurset «Litt psykisk» er for deg som har lettere psykiske vansker og ønsker å lære teknikker for hvordan mestre disse bedre. Vi har også kurs i depresjonsmestring, som kan bidra til å skape innsikt i din egen helse og situasjon. Gå inn på våre hjemmesider (tonsberg.kommune.no) og søk på «kurs for innbyggere» for en fullstendig oversikt.

LES OGSÅ: Veronica åpner døra for unge etterlatte ved selvmord etter Maud Angelica Behns minnetale

Gode samtaler

Vi har også andre tilbud. Sidebygningen på Teie en fin møteplass, der du kan få både god mat og gode samtaler. Se sidebygningen.no for mer informasjon om hva de kan tilby. I samarbeid med Selvhjelp Norge kan vi tilrettelegge for oppstart av selvhjelpsgrupper (søk på «selvhjelp» på hjemmesidene våre).

I tillegg til dette har frivillige aktører gode tilbud. Mange av dem er synlige på nettsiden friskus.com. I løpet av våren vil også kommunens tilbud fremkomme der.

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefoner:

  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

Disse kan også hjelpe:

  • Helsesøster på skolen eller på helsestasjonen.
  • Fastlegen din, som også kan henvise deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Hvis situasjonen er akutt, må du ta kontakt med legevakten eller ringe 113.

Kilder: Helsenorge.no, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

LES OGSÅ:

Selv om livet kan oppleves uutholdelig vondt, er du ikke alene, og det er hjelp å få. Snakk med venner og familie, snakk med legen din, og bruk tilbud i ditt nærmiljø. Ditt liv er uendelig verdifullt, og vi har ingen å miste.