Trenger ny løsning

«At denne overgangen skal ligge der som en flaskehals vil bli stadig mer uholdbart.»

«At denne overgangen skal ligge der som en flaskehals vil bli stadig mer uholdbart.»

Av
DEL

Det har vært flere nestenulykker ved jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens allé i den senere tiden, melder tipsere til Tønsbergs Blad. Blant dem som har hatt ubehagelige opplevelser, er Jan Gebhardt. Da han sist fredag kom kjørende gjennom krysset, ble han stående for langt ut mot jernbanesporet på grunn av kø, og da bommen gikk ned, traff den taket på bilen. Det endte heldigvis bare med noen skraper i lakken, men det er lett å se for seg at dette kunne gått mye verre.

Thea Rønneberg i Bane NOR har selvsagt rett når hun ber bilistene være forsiktige og ikke kjøre inn mot jernbanesporet hvis de ikke ser at det er plass til å komme forbi bommen på den andre siden. Likevel er det grunn til å tro at flere slike situasjoner kan oppstå i fremtiden, særlig fordi trafikken gjennom krysset Halfdan Wilhelmsens allé/Jernbanegaten er så tett. Episodene viser derfor med all ønskelig tydelighet at det er nødvendig å finne en ny løsning for tog og bil her i fremtiden, enten ved at togene slutter å ferdes langs jernbanesløyfen fordi linjen legges om, eller ved at jernbane og gate ikke lenger krysser hverandre på samme plan.

Statlige myndigheter har store ambisjoner om å øke antallet avganger på Vestfoldbanen kraftig i fremtiden, i takt med at strekningen bygges ut med dobbeltspor, først og fremst mellom Tønsberg og Oslo, men også videre sydover. Samtidig har kommuner og fylkeskommune ambisjoner om å øke fremkommeligheten for både kollektivtrafikk, gående og syklende i Tønsberg sentrum. At denne overgangen skal ligge der som en flaskehals vil bli stadig mer uholdbart.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken