Det er tidligere Vestfold fylke, Oslo og Viken fylke som omfattes av forbudet, som etter planen skal tre i kraft fra årsskiftet 2022 – 2023. Intensjonene er gode. Den rødgrønne regjeringen ønsker at bedrifter i bygge- og anleggsbransjen selv skal ansette flere av de folkene de faktisk trenger. Større trygghet i jobben, bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer satsing på de ansattes kompetanse er målsettingen. Det er ikke noe galt i det.

Problemet er bare at tilværelsen i bygge- og anleggsbransjen er skiftende. Noen ganger er det mye å gjøre, andre ganger mindre. Dermed varierer også behovet for folk. Knapt noen bedrifter kan holde seg med så mange fast ansatte at alle behovstoppene er dekket. Å klare seg uten ekstrahjelp i perioder blir vanskelig.

Et intervju Tønsbergs Blad gjorde med daglig leder Petter Davidsen i rørleggerfirmaet Olaf B. Terjesen AS på Teie i februar i år, illustrerer problemet. Til tross for at de og to søsterbedrifter i til sammen har 115 ansatte, må bedriften i noen tilfelle leie inn ansatte fra konkurrenter i nærområdet, i den grad de har kapasitet. Noen ganger er det også nødvendig å bruke bemanningstjenester, der Terjesen har faste partnere de leier inn fra. Dessuten er arbeidsmarkedet for rørleggere stramt – det står ingen hær av unge faglærte klare til å rykke inn i fast jobb. Å stenge muligheten til innleie kan rett og slett bety at bedriften må si nei til oppdrag med de konsekvensene det kan få, fryktet Davidsen.

Riktignok har bedrifter anledning til å ansette folk midlertidig selv når behovet er stort. Men vi tror daglig leder Einar Kålhus i bemanningsselskapet Ariemi AS kan ha rett når han hevder at det vil være mindre attraktivt for utenlandske fagarbeidere å ha kortvarige jobber i håndverks-, bygge- og anleggsbedrifter enn langsiktige engasjementer hos bemanningsbyråer. I verste fall kan en viktig kilde til arbeidskraft tørke inn.

Det er ingen tvil om at det har forekommet useriøse aktører og dårlig behandling av arbeidstagere i bemanningsbransjen. Men vi mener regjeringen heller burde skjerpe kravene til bemanningsfirmaene enn å strupe bransjen. Norsk økonomi er på full fart oppover etter pandemien, men samtidig er det også mange usikkerhetstegn, ikke minst innenfor bygg og anlegg, der råvarer som asfalt og betong, drivstoff og strøm er blitt mye dyrere. Da er det uheldig om usikker tilgang på arbeidskraft også skal gjøre det tyngre for bedriftene i denne bransjen.