Også reiser til Gotland, Värmland, Västernorrland og Norrbotten i Sverige og sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa i Finland, blir nå frarådet.

Det skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen.

Endringene trer i kraft midnatt natt til lørdag og medfører at alle som kommer fra disse landene og områdene, må belage seg på ti dager i karantene etter ankomst i Norge.