Matematikk er for det første et viktig redskapsfag for andre vitenskaper. For det andre er matematikk den eneste eksakte vitenskap der alle utsagn er enten sanne eller usanne, ja eller nei, strøm eller ikke strøm. Det siste har gitt grunnlaget for den enorme digitale revolusjonen vi har opplevd de siste ti-årene. For det tredje har matematikkfaget en egenverdi som øker evnen til logisk tenkning og bedre mulighet til å systematisere og organisere verden omkring oss. Uten matematikk ville demokratiet gå til grunne.

Jeg antar at Kathrine Kleveland også er enig i dette, men at kommende lærere skal ha gode matematikk-kunnskaper er hun ikke enig i. Lærere trenger gode matematikkunnskaper, ikke bare for å undervise i faget matematikk, men for å undervise i alle fag.

LES OGSÅ: Firerkravet for lærerstudenter må fjernes

P-matematikk

Kravet om 4 i karakter gjelder P-matematikk, som er P = praktisk matematikk, som inneholder emner nyttig for hver enkelt i dagliglivet. 4-kravet faller bort dersom en velger å ta S-Matematikk, S = samfunnsfaglig. Her er det nok å bestå, altså karakteren 2. Dette hopper Kleveland i sin kommentar i TB 9. juli glatt over.

Jeg også trøste henne med at om hun ikke klarte 4 i de matematikkurset hun tok i sin tid, sannsynligvis 1MA, var det et langt mer krevende kurs enn dagens P-matematikk, så noe krav til 4 i det faget er det ikke så vidt meg bekjent. 1MA er på linje med S1. Det er bare å søke lærerutdanninga for å drømmen oppfyllt.

Selv om det er stortingsvalg til høsten, er det ikke urimelig å kreve at kommentarer som kandidatene kommer med er korrekte.