Det var i hovedutvalgets møte 15. mars at Unni Hanson (Frp) ba om en redegjørelse for hva ledelsen innenfor helse- og omsorgssektoren i Færder mente å ha lært av behandlingen Roar Buer fikk ved Smidsrød Helsehus. Buer var innlagt på Smidsrød i fem uker for å få pleie etter et lårhalsbrudd. Da han ble skrevet ut hadde han fått store liggesår på hælene. Da Tønsbergs Blad først skrev om saken, sa virksomhetsleder Aina Karin Moen til avisen at institusjonen ville foreta en gjennomgang av saken. Nå ville Hanson følge opp. Men da fikk hun beskjed om at saken måtte diskuteres bak lukkede dører av hensyn til taushetsplikten.

Hverken Hanson eller hovedutvalgskollega Carl-Erik Grimstad (V) godtar uten videre denne forklaringen. Grimstad reagerer dessuten på at hovedutvalgsleder Randi Hagen Fjellberg (MDG) ikke sørget for at lukkingen ble stemt over. Til Tønsbergs Blad sier Fjellberg at hun er uenig i dette, og at hun aldri har opplevd slike avstemninger når saker lukkes i formannskapet. Det stusser vi over.

Kommuneloven har som hovedregel at møter i folkevalgte organer skal være åpne for alle som ønsker å høre på. Etter hvert er det også blitt vanlig at slike møter blir streamet via kommunenes og fylkeskommunenes nettsider. Så åpner kommuneloven også for å lukke møter under helt bestemte forutsetninger. Det kan være av hensyn til personvern eller til tungtveiende offentlige interesser, der det kommer frem opplysninger i møtet som ville vært unntatt offentlighet hvis de hadde stått i et dokument. Men kommuneloven slår også uttrykkelig fast at det er det folkevalgte organet selv som må vedta dette. Vi mener derfor at det hadde vært naturlig og riktig å foreta en avstemning om dette spørsmålet, og synes det er urovekkende hvis dette ikke er vanlig praksis i Færder kommune.

Etter hva vi forstår, ønsket Roar Buer selv at saken skulle diskuteres for åpne dører. Samtidig kan det hende at det ikke var mulig å diskutere saken uten at sensitive helseopplysninger kom på bordet. Kanskje var det riktig å lukke dørene, men samtidig bør alle ha i bakhodet hva presseetikk-eksperten Carl-Erik Grimstad sier: At taushetsplikten er til for å skjerme enkeltpersoner, ikke institusjoner.

Innbyggerne på øyene har et selvsagt krav på å få vite hvor bra eller dårlig omsorgstjenesten fungerer. Det er ikke det som skjer bak lukkede dører som skaper tillit. Det er det åpenhet og informasjon som gjør.