Jeg tror Putin selv har valgt en gå-sakte-aksjon i denne krigen, og har innsett at han ikke har noe mer å tape i den forstand at han ser at vestlige land bringer stadig tyngre våpen inn i Ukraina, og han vet hva han selv kan sette inn av langtrekkende atommissiler over hele verden. Jeg tror han venter på at USA beveger seg i retning av å bruke kraftigere og kraftigere våpen, og dermed invitere Putin til å trykke på atomknappen. Dette har verden dessverre ikke skjønt.

Putin er en smart «jævel» og har sett at sanksjonene får lite å si for Russland. Russland leverer et betydelig volum olje til Kina. Putin har også klart å få i stand handelsavtaler med flere land, bl.a. i Afrika.

Det er først og fremst Vesten som taper på denne krigen, og Putin er ikke i nærheten av å gi seg i dag med den motstanden han nå opplever. Han vet også at Vesten har inntatt en fordømmende holdning til ham, og ønsker at han før eller senere må stilles for retten og dømmes for krigsforbrytelser. På den måten har han ingenting å tape ved å svare på kraftigere bruk av våpen.

Nato hevder gang på gang at de ikke vil involvere seg i selve krigen, men det er jo nettopp land som er medlemmer av Nato som støtter Ukraina med stadig kraftigere våpen. Det er på tide vi tenker oss om før vi er med på å starte en verdensomspennende krig som vi alle vil tape på. Jeg forsvarer på ingen måte det Putin har gjort ved å invadere Ukraina, men vi må ikke bli så naive å tro at vi kan stoppe denne krigen.

Vi må skjønne litt av Putins dilemma: Å se at Nato får mer innflytelse i land som grenser til Russland og øver militært der, f.eks. i nordområdene i Norge. Dette kan ikke løses på annen måte enn fredelige diplomatiske møter hvor begge parter må fire noe på kravene.