SVs Grete Wold forsøker å harselere med de av oss som ønsker en flyktningpolitikk som hjelper flest mulig og sikrer kontroll over norske grenser.

Wold antyder at hjelp i nærområdene, kontroll på integreringen og en mest mulig effektiv pengebruk er noe negativt.

Det er dette tankesettet, der det er viktigere å fremstå som «god» enn å få til resultater, som har ført til at vi i Norge diskuterte om vi skulle hente 50 eller 100 migranter fra Moria-leiren samtidig som FNs budsjett til flyktningleirene har vært en salderingspost i årevis.

Det er også dette tankesettet som fører til at økonomien i Sarpsborg kommune er nær kollaps som følge av for dårlig integrering og for stor bosetting av flyktninger i kommunen.

Er det rettferdig å hjelpe de få istedenfor de mange? For det er ikke slik at vi har «penger til å gjøre begge deler» slik Wold og SV hevder. Det er nå 84 millioner mennesker på flukt. FrP mener vi har en moralsk plikt til å bruke pengene slik at vi hjelper flest mulig – og man hjelper desidert færrest dersom man skal prioritere å ta flyktninger eller migranter til Norge.

For pengene det koster å hente 35 EMA-flyktninger til høykostlandet Norge, kunne vi gitt 8 300 personer et mer verdig liv i de overfylte flyktningleirene i Jordan.

Millioner av ansiktsløse barn har ikke foreldre med penger og ressurser til å komme seg til Europa. At barna ikke befinner seg på Europeisk jord gjør ikke deres liv mindre verdifulle. Det er ikke ønskelig eller mulig å bosette 84 millioner flyktninger i Europa, men det betyr ikke at disse barna og familiene ikke fortjener hjelp.

SVs eget søsterparti i Danmark har skjønt at en god flyktningpolitikk handler om å hjelpe flest mulig og samtidig ha kontroll på grensene. Derfor har «danske SV» nå vedtatt å opprette asylmottak i Afrika, og vil som utgangspunkt sende alle asylsøkere ut av landet for å hjelpe dem i nærområdene.

Vil SV nå ta realitetene inn over seg og støtte en flyktningpolitikk som hjelper flest mulig i nærområdene og sikrer Norges grenser? Eller tar SV avstand fra sitt eget søsterparti i Danmark?