Tønsbergs Blad kunne nylig fortelle at Vestfold SV hadde hoppet i sjøen i protest mot planene om undervannshytter ved Verdens Ende. Det er vel kanskje det som menes med å ta seg vann over hodet? I så fall er det ikke første gang for SV ved Verdens Ende. Sist var for 15 år siden, og ringene etter det mageplasket er fortsatt svært synlige.

Da dreide det seg om planene for gamle Grepan Kystpensjonat. De omfattet både hotell, ferieleiligheter og spa, og ville ha gitt et betydelig antall helårs arbeidsplasser i en kommune som sårt trenger det. Reguleringsplan var vedtatt av alle de rette instansene. Men så skred SV til verket, representert av daværende stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen og miljøminister Helen Bjørnøy. Gjennom å oppheve reguleringsplanen sørget de for å overkjøre alle lokale instanser og legge planene døde.

Resultatet ser vi på Grepan den dag i dag. Pensjonater er blitt en forfallen ruin og en fare for omgivelsene, og dermed et passende minnesmerke over SVs innsats på Tjøme.

Nå skal det sies til SVs forsvar at det er et parti for folk som trives best på offentlig regulativ, med større sans for stoppknappen enn startknappen. Slik sett lever partiet opp til sitt image også gjennom sin protest mot de planlagte undervannshyttene.

Argumentene fra SV-hold faller midlertid på sin egen urimelighet. Det snakkes om privatisering, ødeleggelse av naturen, behov for natur tilgjengelig for alle osv. Standpunktet er tatt på et svært sviktende – for ikke å si gyngende – grunnlag. Jeg føler derfor behov for å klargjøre et par ting:

• Hyttene krever ikke noen form for naturinngrep, ikke engang en bolt i fjellet. De er flytende og kan enkelt flyttes. Slik sett skiller de seg f.eks. ikke mye fra en cabincruiser, og de vil ruve mindre.

• De representerer ingen form for privatisering, da de vil bli leiet ut på døgnbasis. Via adkomsten åpnes hittil utilgjengelige deler av havnebassenget for alle, og området kan om ønskelig enkelt knytte Verdens Ende sammen med kyststien forbi Grepan.

Les også

Undervannshyttene på Verdens Ende

Med undervannshyttene vil Verdens Ende faktisk få en attraksjon som er unik i verden, med hva dette vil innebære av ringvirkninger for restaurant, nasjonalparksenter og andre reiselivs- og opplevelsesbedrifter i nærheten, som i parentes bemerket absolutt kan trenge økt tilstrømming utenom de hektiske sommerukene.

Til slutt: Vi synes faktisk det var en god idé av SV å gå i vannet denne gangen, hvis det hjalp å kjøle seg ned litt. Dersom de badende SVerne derimot fortsatt har behov for å ta seg vann over hodet, ja da inviterer vi dem gjerne om bord i en undervannshytte etter hvert.