Ungdommene mener busstilbudet er for dårlig: – Man kan fort føle på utenforskap

Ungdommene ønsker seg bedre bussforbindelse.