Løsningen i tariffoppgjøret for kommunene gir unge, nyutdannede et lønnsløft – også lærere. Derfor er det feil å si at «lærere» nedprioriteres, slik Utdanningsforbundet i Tønsberg hevder.

Det er svært positivt at KS ble enige om en løsning med forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne. Alle parter har gitt noe og fått noe. Tre lærerorganisasjoner brøt ut og velger å streike. Det er et valg de selv må ta det fulle ansvaret for.

Den økonomiske rammen for tariffoppgjøret i kommunesektoren er 3,84 prosent. KS strakte seg til det ytterste av hva kommunene har råd til. Rammen er høyere enn frontfaget i industrien på 3,7 prosent.

LES OGSÅ: Nå må dere ta lærerne på alvor!

Utdanningsforbundet i Tønsberg skriver 10. juni at «de aller fleste lærerne ville i dette oppgjøret fått mellom 2,3 og 3,1 prosent», som de mener ikke gir reallønnsvekst. De blander her årslønnsvekst og datolønnsvekst for årets sentrale lønnstillegg. Det blir å sammenligne epler og pærer. Årslønnsveksten på 3,84 prosent inkluderer også overheng fra i fjor og lønnsglidning.

For gruppen med høyere utdanning i kommunene, inkludert lærere, er årslønnsveksten anslått til 4,0 prosent. Gitt at prisveksten blir 3,3 prosent, slik Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått, og slik alle partene i tariffoppgjørene har forholdt seg til; vil denne gruppen – herunder også lærere – få reallønnsvekst.

LES OGSÅ: Vant i mobbesaken som har preget oppveksten: – Jeg føler ansvaret ble plassert der det hører hjemme

God lønn rett fra studiene

Utdanningsforbundet i Tønsberg mener at lærere er blitt nedprioritert i dette tariffoppgjøret. Det KS er blitt enig med alle arbeidstakerorganisasjonene – unntatt lærerorganisasjonene – er å prioritere de unge og nyutdannede. Inkludert lærere. Startlønna deres vil øke med opptil 30.000 kroner. Det vil styrke rekrutteringen av lærere og andre viktige fagfolk. Utdanningsforbundet, som snakker mye om rekruttering, ville derimot prioritere de med lang ansiennitet og høy lønn.

Fra i år vil nesten alle grunnskolelærere komme inn i skolen med femårig masterutdanning. Når utdanningen er blitt ett år lengre, vil de automatisk få et høyere lønnsnivå. Sammen med lønnsløftet til unge, nyutdannede, vil det gi lærere med masterutdanning en garantert startlønn på 563.800 kroner. Det er en god lønn rett fra studiene, og vil bidra til å styrke rekrutteringen til lærerutdanningen og -yrket.

LES OGSÅ: Lærerne varsler streik – avviser løsningen i kommuneoppgjøret

Utdanningsforbundet i Tønsberg gjentar påstanden om at det er «lærerkrise» fordi opp mot 20 prosent av de som er ansatt som lærere ikke har lærerutdanning. Men de aller fleste av disse har annen pedagogisk og faglig kompetanse slik opplæringsloven krever. 4–5 prosent av lærerne mangler godkjent kompetanse. KS samarbeider med lærerorganisasjonene og staten om å få flere til å ta lærerutdanning.