Forslaget omhandlet å føre tannhelse under samme ordning som legeordningen vi har i dag, altså egenandel og frikortgrense. Det ble en lang debatt, men da voteringen kom fikk forslaget et knapt, men viktig flertall.

Dette er veldig stort for Unge Venstre, helt til nå har partiet sagt et tydelig nei i denne debatten.

Og når det var jeg og mitt fylkeslag som la frem forslaget, føles det ekstra godt å få gjennomslag for et så viktig vedtak! Det er gøy å være med i et ungdomsparti som setter folkehelsen høyt på dagsorden!

Det er viktig å huske på at tannhelse handler om veldig mye mer enn bare dårlige vaner og dårlig hygiene, og for mange går dette utover både liv og helse. Sosiale forskjeller skapes mellom de som råd til tannhelse og de som ikke har det, og livskvaliteten svekkes ved varige tannplager.

Tennene er tross alt en del av kroppen, og vi kan ikke kalle oss en velferdsstat hvis helse ikke står øverst på listen over velferdsgoder.