Gå til sidens hovedinnhold

Universell utforming – ikke for Tønsberg?

I debatten om ny kommuneplan for Tønsberg (samfunnsdelen) i kommunestyret 19. mai fremma jeg, på vegne av SV, et forslag om at universell utforming skulle inn som et bærende prinsipp i planen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget knytta seg spesielt til et kapittel kalt: «I Tønsberg har vi et helsefremmende hverdagsliv», og underkapitlet: «I Tønsberg får alle brukt sine ressurser».

For meg virka det helt naturlig å ta inn punktet om universell utforming i denne sammenhengen. Universell utforming – altså at samfunnet tilrettelegger slik at alle får deltatt uten unødvendige hindringer av fysisk eller annen art – er et prinsipp som både FN og Stortinget har slutta seg til. Regjeringa har sendt ut informasjon og retningslinjer til kommunene, så dette burde ikke være kontroversielt i det hele tatt!

Utenom i Tønsberg, der Ap, Sp, Høyre og KrF blokkerte forslaget. SVs forslag fikk støtte fra MDG, Venstre, Rødt og FrP. 15 stemmer. Hadde Ap slutta seg til, hadde det fått flertall.

Det var ikke tid til veldig mye debatt, da det var mange forslag å ta stilling til, så derfor spør jeg Tønsberg Arbeiderparti v/leder (og leder av hovedutvalg for mestring, helse og velferd) Trude Viola Nordli:

Kan dere tenke dere å snu? Var det et beklagelig arbeidsuhell?

Planen skal nå legges ut på høring, slik at alle kan komme med innspill fram til medio august. Jeg vil oppfordre de funksjonshemmetes organisasjoner til å agere i saken! Det tar seg dårlig ut at Tønsberg ikke anerkjenner prinsippene om universell utforming når Stortinget har vedtatt dem.

Samarbeid med fagbevegelsen

SV fremma også et annet forslag, om at fagbevegelsen skulle tas inn som en viktig medspiller i det plan- og utviklingsarbeid Tønsberg står foran, og som går under overskriften «samskaping». Her fikk vi støtte fra Ap og flere, men mangla fire stemmer på flertall. De kunne ha kommet fra Senterpartiet, men denne gangen var det de som ikke så betydninga av SVs forslag; om fagbevegelsens medvirkning i et bredt samarbeid for å skape den best mulige kommunen.

Det er litt fortvilende at et parti som sitter tett på makta i et daglig samarbeid med Ap, og som kanskje skal bli regjeringsparti i september, ikke skjønner betydninga av hva fagbevegelsen har å bidra med i et samarbeid der både næringsliv, frivillighet, statlige og kommunale instanser skal trekkes med. Igjen: Det er ingen skam å snu. Og fagbevegelsen sjøl bør benytte muligheten til å komme på banen.

Alle skal med – fagbevegelse og mennesker med funksjonsnedsettelser. Fordi de har viktige erfaringer og synspunkter å bidra med. Til beste for kommunen vår.

Kommentarer til denne saken