Gå til sidens hovedinnhold

Unntakstilstand gjør at flere sliter, det må bli enklere å få hjelp uten å ha en diagnose!

11 måneder med unntakstilstand og strenge smitteverntiltak gjør at flere sliter med psykiske plager. Konsekvensene av ytterligere nedstenging den siste tiden, rammer folks psykiske helse.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mange som virkelig ikke har det godt nå. Altfor mange barn og ungdom lever i utrygge hjem og studenter sitter isolert på små hybler. Mental helse sin chat-tjeneste, melder om femdobling av henvendelser om selvmord. Dette er alvorlige opplysninger vi må ta på alvor. Den største dødsårsaken blant unge menn er selvmord. Unntakstilstanden pandemien har skapt, gjør at vi risikerer å få en psykisk helsekrise.

For Arbeiderpartiet er det viktig at alle som trenger det får hjelp, uavhengig om de har en diagnose. Vi trenger en nasjonal styrkning av lavterskeltilbudene i kommunene, skolehelsetjenesten og psykisk helsetilbud i sykehusene.

Flere enn tidligere forteller at de er ensomme, barn og unge rammes hardest. Strenge smitteverntiltak er nødvendig - særlig når importsmitten har vært ute av kontroll. Men krisepakker for næringslivet må også følges opp med krisepakker for den psykiske helsa til alle som er rammet. Vår psykiske folkehelse er under press og alt for mange synes det er vanskelig å være sosialt isolert, likevel kommer det bare tomme løfter fra regjering.

Barn og unge må prioriteres først, deretter arbeidsledige og permitterte, men også folk som bor alene og er isolert på hjemmekontor. Det hjelper lite å si at alt går bra til slutt, eller at folk må ta sin del av dugnaden når vi har levd så lenge i unntakstilstand.

Smittevernstiltakene er med på å forverre den psykiske helsa til nordmenn, da må regjeringa komme på banen. De som er permitterte har fått en enorm omveltning i livet. Inntektsbortfall kan gjøre det vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. Dette kombinert med at smittevernstiltakene gir redusert levestandard.

Det er skikkelig kjipt at livet er satt på vent, og det kan være vanskelig å se enden i tunnelen når man ikke har noe å glede seg til. Så mye må avlyses. Og frykten for å smitte noen man er glad i, eller bli alvorlig syk selv, er vanskelig.

I Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo vi 350 millioner kroner til et løft for psykisk helse og mot ensomhet. Dette er penger som ville bidratt til en styrking av lavterskel psykisk helsetilbud i hele landet.

Jeg håper regjeringen øker bevilgning til raskere psykisk helsehjelp i den neste krisepakken. Noe annet er skremmende. Unntakstilstanden vi har levd i de siste 11 månedene har vært vanskelig for oss alle. Arbeiderpartiet ønsker å styrke lavterskeltilbudene slik at det skal bli lettere å få hjelp og å kunne be om hjelp, uten henvisning fra legen.

Kommentarer til denne saken