Flere sjåfører tråkket for hard på gassen.

– 13 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, opplyser politiet.

Høyeste målte hastighet var på 58 km/t.

Nye bøtesatser fra 1. mars 2022

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

atil og med 5 km/tkr850,–

b.til og med 10 km/tkr2 300,–

c.til og med 15 km/tkr4 150,–

d.til og med 20 km/tkr6 000,–

e.til og med 25 km/tkr9 300,–

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j.til og med 5 km/tkr850,–

k.til og med 10 km/tkr2 300,–

l.til og med 15 km/tkr3 700,–

m.til og med 20 km/tkr5 150,–

n.til og med 25 km/tkr7 000,–

o.til og med 30 km/tkr9 300,–

p.til og med 35 km/tkr11 150,–

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q.36 km/t til og med 40 km/tkr11 600,–

Kilde: Lovdata.no