UP-kontroll på Semslinna

Mange bruker mobiltelefon mens de kjører bil, selv etter gjentatt påminnelser om at det kan være farlig.